Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_221_01_a.jpg" without description

Våningshuset med én av befalsforlegningene til venstre.

1887: Værnes gård er første gang nevnt på 900-tallet. Gården var krongods til 1354, da den gikk over til erkebispen i Nidaros ved makeskifte. Gården Vestre Værnes kjøpt inn av staten i 1887 til militært bruk.

1914: Flyplassen på Værnes ble opprinnelig anlagt på Kirkesletten i 1912, men flyttet til ekserserplassen i 1914.

1930-tallet: En del av vinduene og de fleste innvendige dørene i våningshuset har vært skiftet i mellomkrigstiden. Avdelingen på Værnes ble kalt Nordenfjeldske flyveeavdeling fram til 1930 da fikk den navnet Trøndelag flygeeavdeling.

1940: 21 gravhauger samt spor etter flere ble ødelagt i forbindelse med okkupasjonsmaktens planering og utvidelse av flyplassen.

1940–45: Værnes ble kraftig utbygget under annen verdenskrig.

1945: Flyplassen ble overtatt av allierte styrker den 12. mai 1945. 332-skvadronen med Spitfire ble overført fra Gardermoen i juni 1945.

1946: 1. mars 1946 ble Luftkommando Trøndelag opprettet med base på Værnes. Våren samme året ble det opprettet luftvernartilleri på flystasjonen.

1952: Flygeskolen flyttet til Værnes den 3. juni 1952. Permanent sivil ruteflygning på flyplassen.

1957: Sterk utbygging i perioden 1952–57.

1992: Fram til 1992 var hovedbygningen (inv. nr. 0001) i bruk til forlegning.

1998: Værnes flystasjon ble felles rekruttskole for Luftforsvaret. Riddersalen gjenomgikk en utvendig reehabilitering.

Fant du det du lette etter?