Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

3

Totalt ant. inv.:

222

Ant. inv. m/vern:

4

Image "80478_222_01_a.jpg" without description

Befalsforlegning, inv. nr. 0004.

Trønderlånen på Værnes hovedgård er eneste gjenværende bygning fra den opprinnelig sivile gårdsbebyggelsen som ble overtatt av Forsvaret i 1887 i forbindelse med utvidelse av ekserserplassen. Hovedbygningen er administrativt fredet. Bygningen representerer sammen med de øvrige bygningene i tunet den første utbyggingsfasen med forlegning og administrasjon. Tunet har betydelige miljøverdier og bortsett fra Riddersalen (inv. nr. 0003) høy grad av opprinnelighet i eksteriøret.

Det øvrige området på stasjoen har rester etter både den tidlige utbyggingen i mellomkrigstiden og tysk utbygging under annen verdenskrig. Men bygningene er gjennomgående endret og utgjør ikke et enhetlig miljø, og er derfor ikke inkludert i Landsverneplanen.

Værnes hovedgård med omliggende militære bygninger i tunet har betydelig miljøskapende verdi. Som levninger etter den første militære utbyggingen og som eksempler på lokal byggeskikk ved trøndelånen og forlegning fra århundreskiftet, har anlegget stor militærhistorisk og antikvarisk interesse.

Vernet omfatter hovedbygningen, Riddersalen og de to offisersforlegningene, samt det omliggende området med tun, veinett og vegetasjon som angitt på kartet.

Fant du det du lette etter?