Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Vaterholmen fort ligger ved elva Inna, og besto opprinnelig av tre befestede anlegg og Vaterholmen leir. Nordre og Søndre fjellgalleri ligger på hver side av elva i et trangt pass, med blokkhuset tilbaketrukket fra fjellgalleriene.

Søndre fjellgalleri (inv. nr. 1001) ligger inne i fjellet sør for elva Inna. Galleriet skulle forsvare veien og er bygget for én hurtigskytende kanon og åtte mitraljøsestillinger. Inne i fjellet ligger tunneller for innkvartering, kjøkken og maskinstasjon med oljerom, sistnevnte anlagt i 1918. Den innvendige bølgeblikkledningen er i stor grad i meget god forfatning. Også ellers er opprinneligheten god.

Nordre fjellgalleri (inv. nr. 1002) skulle beskyte mellomriksveien og senere også fly. Galleriet er bygget for to 8,4 cm kanoner og fire mitraljøser. Festningsanlegget er sprengt ut som en 90 m lang tunnel med flere siderom. Anlegget hadde to forlegningsrom, toalett, kjøkken, proviantrom, maskinrom, radiorom, ammunisjonslager, bensinrom, oljerom og egen brønn. Nordre fjellgalleri er satt i stand av Verdal kommune og gjort tilgjengelig for publikum.

Det y-formete blokkhuset (inv. nr. 1003) ligger delvis nedsprengt i fjell, delvis oppbygd av jern og betong. Blokkhuset i to etasjer har tre fløyer med én meter tykke vegger. Anlegget skulle gi forsvar i alle retninger og har 10 gevær- og 12 skyteskår for mitraljøser. Innvendig finnes 16 brisker, kjeller, oppholdsrom, kjøkken og lager. Opprinnelige piggtrådsperringer på 10–12 m er intakt. Blokkhuset gjennomgikk en rehabilitering i 1994 og er gjort tilgjengelig for publikum.

Vaterholmen leir befinner seg innenfor et begrenset område på nordsiden av elva, hvorav fem bygninger ligger spredt langs riksvei 72, mens de resterende bygninger danner et kjerneområde ved en sidevei til riksveien. Forlegningsleiren ble oppført i perioden 1917–20, men har enkelte bygninger av nyere dato. Leiren som helhet framstår som svært endret.

Fant du det du lette etter?