Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_235_01_a.jpg" without description

Fortet består av ett blokkhus og to fjellgallerier. Blokkhuset er godt bevart med opprinnelige piggtrådsperringer.

Tida før 1907: Inndalen var hovedforbindelse mellom Trøndelag og Jemtland og hadde befestninger allerede fra folkeevandringstida (ca. 400–600 e. kr. ). Stene Skanse ble bygget ut i 1611. Skansen hadde i 1658 avgjørende betydning for gjenerobringen av Trøndelag, ved at svenske unnsetningstropper ble stoppet ved skansen. Skansen ble tatt av Armfeldt ved angrepet på Norge i 1718.

1907: Stortinget vedtok i 1907 å etablere en ny forsvarslinje bak den nøytrale sone som ble etablert ved Karlstaddoverenskomsten av 1905. Det fortifikatoriske anlegget ved Steine og Sogna var ett av anleggene som ble bygget.

1908–1913: Steine og Sogne fortifikatoriske anlegg ble påbegynt i 1908 og sto ferdig i 1913.

1916–1925: Vaterholmen leir ble bygget.

1926: Fortet stilt i reserve i 1926. Dette betydde at kanonene og ammunisjon fortsatt fantes på fortet, men uten fast mannskap til å betjene bestykningen.

1952: Vaterholmen overtatt av Nord-Trøndelag HV-regiment nr. 13.

1993: Verdal kommune overtok disposisjonsretten til de to fjellanleggene fra Forsvaret og gjennomførte omfattende rehabiliteringssarbeider. Forsvaret er imidlertid fremdeles grunneier.

1996: Deler av etablissementet solgt.

2003–2007: Nasjonale Festningsverk overtok forvaltingsansvaret for fjellgalleriene og blokkhuset. I 2006 inngikk Nasjonale Festningsverk en driftsavtale med Verdalen kommune som skulle sikre vedlikeholdet og tilgjengeligheten for publikum.

Fant du det du lette etter?