Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

3

Totalt ant. inv.:

3

Ant. inv. m/vern:

3

Fjellanlegget og militærhistorisk landskap

Inndalen i Nord-Trøndelag har rester etter befestninger fra folkevandringstida og fram til våre dager. De fortifikatoriske anleggene på Vaterholmen som er bygget opp etter unionsoppløsningen, går dermed inn i en forsvarshistorisk linje på over 1500 år.

Gjennom store deler av denne perioden har trusselvurderingen vært den samme, med hovedfokus på eventuelle angrep fra øst. Opprustningen like etter unionsoppløsningen er med på å berette om datidas forestilling om et nærliggende svensk angrep.

Det fortifikatoriske anlegget er i stor grad bevart med høy grad av opprinnelighet.

På grunn av områdets lange forsvarshistorie og anleggets tilknytning til en sentral periode i Forsvarets historie har det fortifikatoriske anlegget stor nasjonal militærhistorisk verdi. Anleggets opprinnelighet og lesbarhet gjør det i antikvarisk sammenheng meget bevaringsverdig. Leirbebyggelsen inngår derimot ikke i vernet.

Vernet omfatter eksteriør og interiør i fjellgalleriene og blokkhuset, atkomstveiene og ved eventuell rivning av bygningene: grunnmurene etter leirbebyggelsen. I tillegg omfatter vernet alle spor etter militær virksomhet innenfor angitt verneområde.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06. 05. 2004

Image "80478_236_01_c.jpg" without description

Blokkhuset

Image "80478_236_02_c.jpg" without description

Søndre fjellgalleri

Fant du det du lette etter?