Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Anbudskonkurranser - nye Evenes flystasjon

Pågående konkurranser

På innkjøpsportalen Mercell legges det fortløpende ut anbudskunngjøringer og nærmere beskrivelser om anskaffelser i regi av Forsvarsbygg.

Kommende konkurranser

Tabellen under viser en forenklet oversikt over kommende bygg- og anleggsprosjekter knyttet til utvikling av nye Evenes flystasjon. Det må tas forbehold om feil eller at listen kan være ufullstendig. For nærmere informasjon, ta kontakt på post@forsvarsbygg.no.

Nye Evenes flystasjon

Reservekraft

Status: Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag – prekvalifisering frist jan 2019
Omfang:
Etablering av ny reservekraft til Evenes flystasjon
Entrepriseform:
Generalentreprise
Kontrahering:
1 kv 2019
Anleggsstart:
2 kv 2019
Ferdigstillelse:
3 kv 2021

Høyspent

Status: Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag – prekvalifisering frist feb 2019
Omfang:
Etablering av høyspentanlegg til Evenes flystasjon
Entrepriseform:
Generalentreprise
Kontrahering:
2 kv 2019
Anleggsstart:
2 kv 2019
Ferdigstillelse:
3 kv 2021

Varmesentral – kjøp av energi

Status: Konkurranse pågår.
Omfang: Etablering og drift av varmesentral for Evenes Flystasjon for levering av fjernvarme og fjernkjøling.
Entrepriseform: Kjøp av energi.
Kontrahering: 2 kvartal 2019.
Anleggstart: 3. kvartal 2019, i drift høsten 2020.
Byggetid: Ca. 12 mnd.

Fornyelse trinn 1

Status: Oppstart detaljprosjektering 3. kvartal 2018.
Omfang: Fornyelse av eksisterende kjøkken-/messebygg, befal- og forlegningsbygg.
Entrepriseform: Generalentreprise.
Kontrahering: 1. kvartal 2019.
Anleggstart: 1 kvartal 2019.
Byggetid: Ca. 12 mnd.

Fornyelse og tilpasning av fuelanlegg

Status: Forprosjektfase. Oppstart detaljprosjektering 3. kvartal 2018.
Omfang: Fornyelse og tilpasning av eksisterende fuelanlegg. Omfatter grunn- og VVS-arbeider.
Entrepriseform: Generalentreprise.
Kontrahering: 2. kvartal 2019.
Anleggstart: 2. kvartal 2019.
Byggetid: Ca. 18 mnd.

Mannskapforlegning og befalsforlegninger

Status: Forprosjektfase. Oppstart utarbeidelse totalentreprisegrunnlag 3. kvartal 2018.
Omfang: Detaljprosjektering og bygging av en mannskapsforlegning og to befalsforlegninger.
Entrepriseform: Totalentreprise.
Kontrahering: 2. kvartal 2019.
Anleggstart: 3. kvartal 2019.
Byggetid: Ca. 18 mnd.

Hundekennel

Status: Forprosjektfase. Oppstart utarbeidelse totalentreprise 1. kvartal 2019.
Omfang: Detaljprosjektering og bygging av hundekennel.
Entrepriseform: Totalentreprise.
Kontrahering: 2. kvartal 2019.
Anleggstart: 3. kvartal 2019.
Byggetid: Ca. 12 mnd.

 

Status: Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag – prekvalifisering frist feb 2019

Omfang: Etablering av høyspentanlegg til Evenes flystasjon

Entrepriseform: Generalentreprise

Kontrahering: 2 kv 2019

Anleggsstart: 2 kv 2019

Ferdigstillelse: 3 kv 2021

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.