Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Anbudskonkurranser - nye Evenes flystasjon

Pågående konkurranser

På innkjøpsportalen Mercell legges det fortløpende ut anbudskunngjøringer og nærmere beskrivelser om anskaffelser i regi av Forsvarsbygg.

Kommende konkurranser

Tabellen under viser en forenklet oversikt over kommende bygg- og anleggsprosjekter knyttet til utvikling av nye Evenes flystasjon. Det må tas forbehold om feil eller at listen kan være ufullstendig. For nærmere informasjon, ta kontakt på post@forsvarsbygg.no.

Nye Evenes flystasjon

Reservekraft

Status: Klar for tilbudsutsendelse uke 12
Entrepriseform:
Generalentreprise
Kontrahering:
2 kv 2019
Anleggsstart:
Fortløpende etter kontrahering
Ferdigstillelse:
2022
Omfang: Etablering av ny reservekraft - sentralanlegg

Høyspent

Status: Klar for tilbudsutsendelse uke 12
Entrepriseform:
Generalentreprise
Kontrahering:
2 kv 2019
Anleggsstart:
Fortløpende etter kontrahering
Ferdigstillelse:
2021
Omfang: Fornyelse av eksisterende og ny kapasitet. Ringstruktur.

Fornyelse av eksisterende bygninger, trinn 1

Status: Ute på anbud
Entrepriseform: Generalentreprise.
Kontrahering: Mai 2019.
Anleggstart: Fortløpende etter kontrahering
Ferdigstillelse: 2020
Omfang: Fornyelse av eksisterende kjøkken-/messebygg, befal- og forlegningsbygg.

Fornyelse av eksisterende drivstoffanlegg

StatusTilbudsunderlag er under utarbeidelse på anleggsarbeider
Entrepriseform:
 Generalentreprise
Kontrahering: 2. kv 2019
Anleggsstart
Fortløpende etter kontrahering
Ferdigstillelse:
 4. kv 2020
Omfang: Omfatter fornyelse og tilpasning av eksisterende drivstoffanlegg. Inneholder betydelig med grave-/anleggsarbeider og vvs-arbeider. 

Mannskaps- og befalsforlegninger

Status: Totalentreprisegrunnlag er under utarbeidelse
Entrepriseform: Totalentreprise.
Kontrahering: 2/3. kvartal 2019.
Anleggstart: 3. kvartal 2019.
Ferdigstillelse: Sommer 2021
Omfang: Prosjektering og bygging av en mannskapsforlegning og to befalsforlegninger. Totalt 6800 m2.

Hundekennel

Status: Forprosjektfase. Oppstart utarbeidelse totalentreprise 2. kvartal 2019.
Entrepriseform: Totalentreprise.
Kontrahering: 3. kvartal 2019.
Anleggstart: 3. kvartal 2019.
Byggetid: Ca. 12 mnd.
Omfang: Detaljprosjektering og bygging av hundekennel. 

Luftvern

Status: Forprosjekt ferdigstilles, planlegges overlevert FD januar. 
Entrepriseform: 
Generalentrepriser og bruk av rammeavtalerFB/region Hålogaland.
Anbud: Våren 2019
Anleggstart: 
Sommer 2019
Byggetid:
Ca 2 år
Omfang: Primært oppgradering/fornying av eksisterende bygg. 

Infrastruktur: Lavspent og IKT

Status: Klar for tilbudsutsendelse uke 12
Entrepriseform: 
Generalentreprise
Kontrahering: 
2 kv 2019
Anleggsstart: 
Fortløpende etter kontrahering
Ferdigstillelse: 
2021
Omfang: Spredenett til nye etableringer på stasjonen, el og IKT.

Infrastruktur: 

"Banelys"

Status: Prekvalifisering 3. kvartal 2019
Entrepriseform: Generalentreprise
Kontrahering: 3. kvartal
Anleggsstart: Fortløpende etter kontrahering
Anleggsslutt: 2021
Omfang: Reetablere banelys på noen kjørebaner for fly.

Beskyttelse og sikring: 

Ytre perimeter

Status:Anbudsfrist 21. april, prekvalifisering i april
Entrepriseform: Generalentreprise
Kontrahering: 3. kvartal 2019
Anleggsstart: Fortløpende etter kontrahering
Anleggsslutt: 2021
Omfang: Omfatter riving av eksisterende gjerde rundt flystasjonen og etablering av nytt gjerde, tilhørende infrastruktur og kjørevei. Totalt ca 12 km med gjerde, infrastruktur og vei. 

Beskyttelse og sikring: 

Tilstedevaktbygg

Status: Oppstart detaljprosjektering. Prekvalifisering 2. halvår 2019
Entrepriseform: Generalentreprise
Kontrahering: 4. kvartal 2019
Anleggsstart: Fortløpende etter kontrahering
Anleggsslutt
Omfang: Kontorbygg på ca 600 m2 inkl. garasje. 

Beskyttelse og sikring: 

Anleggsarbeider, veier og parkering

Status: Oppstart detaljprosjektering
Entrepriseform
Generalentreprise
Kontrahering:
Sommer 2019
Anleggsstart:
Fortløpende etter kontrahering
Anleggsslutt:
Sommer 2021
Omfang
Utbedre adkomster og ny parkering

Maritimt patruljefly P-8A

 

Status: Detaljprosjektering pågår. 
Entrepriseform:
 Generalentreprise med èn byggentreprise (gradert), enkelte sideentrepriser, og to til tre utomhus-entrepriser. 
Kontrahering: 2019. Første grunnentreprise utlyses våren 2019.
Anleggsstart
Fortløpende etter kontrahering på de ulike entreprisene.
Byggetid:
 ca 0,5-2,5 år, varierer etter type entrepriser.
Omfang: Understøtte styrkeproduksjon og operasjoner, fly-operative flater, utomhus, adminstrative funksjoner, vedlikehold av fly og bakkeutstyr. 
Jagerfly F-35 Status: Forprosjekt ferdigstilles
Entrepriseform:
 
Generalentrepriser, hvorav èn for byg og èn for banesystemet/infrastruktur (gradert prosjekt).
Kontrahering:
sommer/høst 2019
Anleggsstart
Fortløpende etter kontrahering
Byggetid:
 6 - 18 mnd. 
Omfang: Understøtte nasjonalt og NATO beredskapsoppdrag. Adm. funksjoner m/tilstedevaktbygg, korrektiv vedlikehold, nedfelt Runway Arresting Gear (RAG) i rullebanen, teknisk oppgradering av fjellanlegg.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.