Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fornyelse og bygging på Evenes

Innvesteringer
Investeringene som følger av langtidsplanen til Forsvaret (LTP) har en kostnadsramme på 3,5 milliarder kroner. I tillegg kommer noe investeringer på nødvendig fornyelse av bygg og anlegg samt og kostnader til inventar, på ca. 600 millioner kroner. Totalt på Evenes planlegger man å bruke vel 4 milliarder kroner på fornyelser og utbygging av ulike typer bygningsmasser samt flyoperative flater.

Byggestart i 2019
Midler for nyinvesteringer på Evenes skal behandles av Stortinget i vårsesjonen 2019.
Det som da planlegges er tilpasning av hangarer og bygging av tilstedevaktbygg for F-35, nybygg av kontorbygg, befalsforlegning, mannskapsforlegninger og sykestue, samt sikringstiltak.

Fornyelse og tilpasninger i 2018
Det vil være behov for noe fornyelse av bygg og anlegg på flystasjonen samt mindre tilpasninger. Arbeidet med fornyelse er beregnet oppstart i 2018. Det meste av bygninger og anlegg inne på området skal brukes, og flystasjonen utvikles med prinsippet om mest mulig gjenbruk.

Det største byggeoppdraget her er P-8-hangaren med tilhørende operative flater som skal stå klar i 2021/22. Estimert byggetid er beregnet til to og et halvt år.

Kontrakter:

Kontrakt Harstad Maskin AS


 

Evenes flystasjon

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.