Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

 

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet for reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn. Det spesielle i denne sammenhengen er at det berører flere kommuner og to fylker, Nordland og Troms.

Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg gjennomfører utredningsprosessen i samråd med KMD. Denne reguleringsplanen er første statlige reguleringsplan for Forsvaret.

Utgangspunktet for planarbeidet er at det skal være inntil 63000 m2 ny bygningsmasse, inntil 1000 nye mannskaper, befal og ansatte, og det blir endrede miljøforhold.

Fagtemaer konsekvensutredninger

Ulike fagtemaer er besluttet utredet for flystasjonen:

 • Støy (Boliger og fritidsboliger)
 • Nærmiljø og friluftsliv (støy)
 • Kulturminner og kulturmiljø (også samisk bosetting)
 • Reindrift (støy)
 • Landbruk
 • Befolkningens helse
 • Forurensing (utslipp til vann og grunn)
 • Naturmiljø (støy og fysiske inngrep)
 • Vannmiljø
 • Infrastruktur (veg, transport, energi, VA)
 • Lokal og regional utvikling (befolkning, arbeidsplasser)
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Landskap
 • Arealbruk (inngrep, endringer)
 • Konsekvenser i anleggsfasen

 Tentative datoer i planarbeidet 2018/19

 • 1. kvartal 2019: Planforslag ut til offentlig ettersyn. Åpne informasjonsmøter i Evenes, Tjeldsund og Skånland
 • 2. kvartal: Saksbehandling i Forsvarsdepartementet og Kommunal og Moderniserings departementet. 
 • Innen sommeren 2019: Statlig reguleringsplan vedtatt.

Støytiltak årsskiftet 2018/2019

Reguleringsplanen vil gjennom bestemmelser klargjøre hvor det skal gjennomføres støytiltak (innløsning eller tiltak på bygning).

Pr nå (nov 2018) er det ikke klart hvem som får tiltak. Det vil være klart når reguleringsplanen er vedtatt.

De berørte vil deretter bli kontaktet av Forsvarsbygg.

Vedtatt planprogram 28.06.2018 i KMD 

Evenes  planprogram

Brev fra KMD  av 28.6.2018

Nyttige lenker/artikler

Nyhetsarkiv Evenes flystasjon

Foreløpig støysonekart

Høringsuttalelser til planprogrammet

 


 

Evenes flystasjon

Fremskutt kampflybase og base for maritime overvåkningsfly

 • Samling av jagerfly og maritime patruljefly på Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar, gir en kompakt og effektiv løsning som gir god beskyttelse av Luftforsvarets ressurser.

 • I tillegg er Evenes et område som er viktig for mottak av allierte styrker.

 • En samling av ressursene på Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern, er derfor den beste løsningen operativt.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.