Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Haakonsvern: Oppgradering av utrustningskaien

I november 2020 starter rehabiliteringsarbeidene med utrustningskaien på Haakonsvern i Bergen. Prosjektet vil øke kaikapasiteten, kutte CO2-utslipp og redusere støy til omgivelsene. 

I forbindelse med oppgraderingen vil det foregå anleggsarbeider ved kaien som i perioder vil medføre støy.

Generelle forhold: 
- Arbeidene vil i hovedsak pågå på hverdager mellom kl. 07:00 og kl. 17.00.
- Arbeidene vil i perioder innebære sprengningsarbeider og arbeider på sjøbunnen.
- I perioder vil det pågå betongmeisling og betongsaging i kaiområdet
- Prosjektet vil generere noe anleggstrafikk til området, både til lands og til vanns.


Forsvarsbygg har inngått entreprisekontrakt med PEAB Anlegg AS. Kontrakten omfatter rehabilitering av kai, oppgradering av omformerstasjon og teknisk infrastruktur til kaien. Kaien skal kunne tas i bruk sommeren 2022.


Kartillustrasjon hvor prosjektet vil pågå.Kartillustrasjon av området der prosjektet vil foregå ved Haakonsvern. 


Bakgrunn for prosjektet
Behovet for kaiplass på Haakonsvern har vært økende både for Sjøforsvarets egne og allierte sine fartøy. Dagens moderne fartøy er større og krever mer energi enn den fartøysstrukturen som Sjøforsvaret hadde da Haakonsvern ble bygget på 1950-tallet. En oppgradering av kaien gjør at flere og større fartøy kan fortøyes ved kaien.

Nytt landstrømsanlegg
Som en del av prosjektet, skal kaiens landstrømsanlegg fra 1960-tallet erstattes med nytt anlegg tilpasset dagens krav. Det nye anlegget vil gi kapasitet til å forsyne to større fartøy samtidig. Det vil gi en årlig utslippsreduksjon på 40 tonn nitrogenoksider (NOx) og ca. 4000 tonn karbondioksid (CO2) for begge fartøyene når de kobles til strøm i stedet for å gå på fossilt drivstoff fra egne maskiner.

  

Landstrøm på Haakonsvern siden 1960-tallet
Norges flåte har vært tilkoblet landstrøm på Haakonsvern allerede fra da basen ble bygget på 1960-tallet. De senere årene har Forsvarsbygg fornyet og utvidet kapasiteten ved flere av anleggene for å tilpasse dem til Sjøforsvarets nye og mer energikrevende fartøy. Dette gir bl.a. betydelige besparelser i klimautslipp og drivstoffkostnader.

 

Bildetekst til foto 1 over: KNM Maud på vei til Haakonsvern. Foto: Daniel Netland/ Forsvaret.

Bildetekst til foto 2 over: Landstrømsanlegg for fartøy på Haakonsvern. Foto: Forsvarsbygg

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.