Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Haakonsvern: Oppgradering av utrustningskai

Forsvarsbygg rehabiliterer og oppgraderer utrustningskaien ved Haakonsvern. Prosjektet vil øke kaikapasiteten, kutte CO2-utslipp og redusere støy til omgivelsene. Kaien skal være klar til bruk våren 2023. Arbeidene vil imidlertid medføre økt støy til omgivelsene i byggetiden. 

Dersom du ønsker SMS-varsling fra prosjektet, kan du melde deg på i dette skjemaet. Vi vil da sende deg SMS når vi har oppdatert denne nettsiden med ny informasjon.

Anleggsarbeider i november og desember 2022
I starten av november starter vi opp igjen arbeidet med undervannssprengning og graving av masser. Arbeidet vil pågå ut året 2022. 

Generelle forhold
- Arbeidene vil pågå hverdager mellom kl. 07.00 og kl. 19.00 og lørdager mellom kl. 07.00 og 18.00.
- Arbeidene vil i perioder innebære sprengningsarbeider og arbeider på sjøbunnen.
- Prosjektet vil generere noe anleggstrafikk til området, både til lands og til vanns.

Tiltak for støy og miljø
Vi har høyt fokus på at støybelastningen skal gi minst mulig ulempe for omgivelsene. De mest støyende vannmeislingsarbeidene er nå utført. 

PEAB Anlegg AS utfører arbeidene etter entreprisekontrakt med Forsvarsbygg. Kontrakten omfatter rehabilitering av kai, oppgradering av omformerstasjon og teknisk infrastruktur til kaien.


Fremdriftsplan for arbeider

Aktivitet Støynivå Tidsperiode
Sprengning og mudring i sjø Moderat/ høyt Arbeidet vil pågå periodevis fra juli - desember 2022
Anleggsarbeider, betongarbeider, sandblåsing, betongrehabilitering, gravearbeider Moderat Frem til mars 2023

 

Kartillustrasjon hvor prosjektet vil pågå.Kartillustrasjon av området der prosjektet vil foregå ved Haakonsvern. 

Bakgrunn for prosjektet
Behovet for kaiplass på Haakonsvern har vært økende både for Sjøforsvarets egne og allierte sine fartøy. Dagens moderne fartøy er større og krever mer energi enn den fartøysstrukturen som Sjøforsvaret hadde da Haakonsvern ble åpnet på 1960-tallet. En oppgradering av kaien gjør at flere og større fartøy kan fortøyes ved kaien.

Nytt landstrømsanlegg
Som en del av prosjektet, skal kaiens landstrømsanlegg fra 1960-tallet erstattes med nytt anlegg tilpasset dagens krav. Det nye anlegget vil gi kapasitet til å forsyne to større fartøy samtidig. Det vil gi en årlig utslippsreduksjon på 40 tonn nitrogenoksider (NOx) og ca. 4000 tonn karbondioksid (CO2) for begge fartøyene når de kobles til strøm i stedet for å gå på fossilt drivstoff fra egne maskiner. 

 

Bildetekst til foto 1 over: KNM Maud på vei til Haakonsvern. Foto: Daniel Netland/ Forsvaret.

Bildetekst til foto 2 over: Landstrømsanlegg for fartøy på Haakonsvern. Foto: Forsvarsbygg

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.