Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innovasjon: Utvikling av fleksible og mobile bygg

Sommeren 2020 startet vi prosessen med å utvikle et fleksibelt og mobilt byggekonsept for å oppnå økt bærekraft og kampkraft i Forsvaret. Prosjektet er finansert med midler fra Innovasjon Norge. 

Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg er en avgjørende innsatsfaktor for Forsvarets aktivitet, både i fredstid og i krise og krig. Endringer i trusselbildet, samt økt alliert trening og øvelser i Norge, skaper behov for at vi er i stand til å etablere og dekomponere bygg og anlegg med varierende funksjoner raskt og effektivt på nye plasser. Økt kriseberedskap stiller krav til fleksibilitet i bygningsmassen for å møte oppdukkende behov.

Fleksible løsninger for å møte stadige endringer i Forsvaret
Prosjektet skal fremme innovasjon i grensesnittet mellom rent flyttbare modulbaserte løsninger og modulbasert prefabrikasjon. Løsningen skal bidra til at vi blir bedre i stand til å tilpasse portelføljen for eiendoms-, bygg- og anleggsprosjekter til endrete behov hos Forsvaret, lavere byggekostnader og ikke minst miljøgevinst ved man trenger færre omfattende ombygginger, nybygginger og ved valg av lavutslippsløsninger både på materialvalg og i energibruk.

Vi gjennomfører prosjektet gjennom et innovasjonspartnerskap. Prosjektet er tildelt 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Pengene er en del av en større satsing som skal løse store samfunnsutfordringer.

Status:
Prosjektet er i oppstartsfase. Les mer om prosjektet og se fremdriftsplanen på innovativeanskaffelser.no. Prosjektet skal være ferdigstilt i 2023.

Våre samarbeidspartnere:

Logo Innovative anskaffelserLogo Digitaliseringsdirektoratet

 

Arkivfoto over: Kveldsstemning i Camp Nidaros i Afghanistan. Foto: Thorbjørn Kjosvold/ Forsvaret.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.