Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

anbudsKonkurranser - pågående og kommende

På innkjøpsportalen Doffin legges det fortløpende ut kunngjøringer og nærmere beskrivelser om anskaffelser i regi av Forsvarsbygg kampflybase.

Tabellen nedenfor viser en forenklet oversikt over aktuelle bygg- og anleggsprosjekter i Forsvarsbygg kampflybase. Det må tas forbehold om feil eller at listen kan være ufullstendig. For nærmere informasjon, se Doffin eller ta kontakt med post@forsvarsbygg.no.

Pågående konkurranser

Leie av boliger

Ørland

Status: Prekvalifisering pågår.
Omfang:
Inntil 200 boenheter for ca. 20 års varighet.
Tilbudsperiode: Anskaffes 2017-2020.

Støytiltak på bygg utenfor basen - entreprise 9

Ørland

Status: Konkurranse lyst ut på Doffin juni 2018, med tilbudsfrist 27. august 2018.
Omfang: 
Gjennomføring av støytiltak på ca. 100 boliger utenfor Ørland flystasjon (del av 12-15 uavhengige entrepriser). 
Entrepriseform: 
Generalentreprise.

Kommende konkurranser

Prosess og tankanlegg for fuel

Ørland Status: Prekvalifisering: 2.-3. kvartal 2018. Kontrahering: 3. kvartal 2018.
Omfang: Etablering av nedgravde fuel-ledninger og delvis nedgravde betongkonstruksjoner inneholdende tanker og rørledninger i rustfritt/syrefast stål for fuel.
Anleggsstart: 1. kvartal 2019.
Byggetid: 2 år.

Støytiltak på bygg utenfor basen - entreprise 8 (SEFRAK)

Ørland Status: Konkurranse planlagt lyst ut på Doffin oktober 2018.
Omfang: Gjennomføring av støytiltak på ca. 40 SEFRAK-boliger utenfor Ørland flystasjon (del av 12-15 uavhengige entrepriser). 
Entrepriseform: Generalentreprise.

Støytiltak på bygg innenfor basen trinn 2

Ørland

Status: Prekvalifisering 3. kvartal 2018. Konkurranse: 3-4 kvartal 2018
Omfang: 20 bygg.
Anleggsstart: 1. kvartal 2019.
Byggetid: 1 år.

Fornyelse av eksisterende boliger

Ørland

Status: Konseptuelle løsninger vurderes.
Anleggsstart: 2018/19.
Byggetid:
Ca. 2 år.

Idrettsbygg

Ørland

Status: Konseptuell løsning utredes.
Omfang: Ca. 2500 m2 stort bygg inneholdende hall, dusj, styrkerom, lager, kontor m.v..
Kontrahering: 1. kvartal 2019.
Byggetid: Ca. 12 mnd.
Anleggsstart: 1. halvår 2019.

Fornyelse banebelysning taxebaner og oppstillingsplasser

Ørland

Prekvalifisering: Prosjekt utsatt.
Anleggsstart: Utsatt.
Byggetid: Ca. 12 mnd.

Forsyning trinn 2

Ørland

Prekvalifisering: Prosjekt utsatt. 
Kontrahering: Utsatt.
Byggestart:
Utsatt.

Kontor lager

Ørland

Prekvalifisering: 1. halvår 2018. 
Kontrahering: 2. halvår 2018.
Anleggsstart: 2. halvår 2018.

Vaktlokale Ørland

Prekvalifisering: 2. kvartal 2018.
Kontrahering: 3. og 4. kvartal 2018.
Byggetid: Ca. 18 mnd.
Anleggsstart: 1. kvartal 2019.

Øvrige konkurranser

Ørland

Støyisolering, riving m.m. 
Gjennomgående entrepriser og leveranser. 

Beskyttelse og sikring

Evenes

Status: Prekvalifisering pågår.
Omfang: Etablering av nytt gjerde rundt Evenes flystasjon med tilhørende
infrastruktur og kjørevei.
Entrepriseform: Generalentreprise.
Kontrahering: 1. kvartal 2019.
Anleggsstart:
1. kvartal 2019.
Byggetid:
Ca. 18-24 mnd.
Varmesentral – kjøp av energi

Evenes

Status: Utarbeidelse av konkurransegrunnlag pågår.
Omfang: Etablering og drift av varmesentral for Evenes Flystasjon for levering av fjernvarme og fjernkjøling.
Entrepriseform: Kjøp av energi.
Kontrahering: 4. kvartal 2018.
Anleggstart: 1. kvartal 2019.
Byggetid: Ca. 12 mnd.

Fornyelse trinn 1

Evenes

Status: Oppstart detaljprosjektering 3. kvartal 2018.
Omfang: Fornyelse av eksisterende kjøkken-/messebygg, befal- og forlegningsbygg.
Entrepriseform: Generalentreprise.
Kontrahering: 4. kvartal 2018.
Anleggstart: 4. kvartal 2018.
Byggetid: Ca. 12 mnd.

Fornyelse og tilpasning av
fuel anlegg
Evenes

Status: Forprosjektfase. Oppstart detaljprosjektering 3. kvartal 2018.
Omfang: Fornyelse og tilpasning av eksisterende fuelanlegg. Omfatter grunn- og VVS-arbeider.
Entrepriseform: Generalentreprise.
Kontrahering: 2. kvartal 2019.
Anleggstart: 2. kvartal 2019.
Byggetid: Ca. 18 mnd.

Mannskapforlegning og befalsforlegninger Evenes Status: Forprosjektfase. Oppstart utarbeidelse totalentreprisegrunnlag 3. kvartal 2018.
Omfang: Detaljprosjektering og bygging av en mannskapsforlegning og to befalsforlegninger.
Entrepriseform: Totalentreprise.
Kontrahering: 2. kvartal 2019.
Anleggstart: 3. kvartal 2019.
Byggetid: Ca. 12 mnd.

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.