Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Konkurranser byggeprosjekt - pågående og kommende

På innkjøpsportalen Doffin legges det fortløpende ut kunngjøringer og nærmere beskrivelser om anskaffelser i regi av Forsvarsbygg kampflybase.

Tabellen nedenfor viser en forenklet oversikt over aktuelle bygg- og anleggsprosjekter i Forsvarsbygg kampflybase. Det må tas forbehold om feil eller at listen kan være ufullstendig. For nærmere informasjon, se Doffin eller ta kontakt med post@forsvarsbygg.no.

Pågående konkurranser

Støytiltak på bygg innenfor basen

Ørland

Status: Kontrahering pågår.
Omfang: 18 bygg.
Anleggsstart: 1. kvartal 2018.
Byggetid: ca. 1 år.

Støytiltak på bygg utenfor basen - entreprise 5

Ørland

Status: Konkurranse lyst ut på Doffin 3. nov. 2017. Tilbudsfrist 9. jan. 2018. 
Omfang: Gjennomføring av støytiltak på ca. 150 boliger utenfor Ørland flystasjon (del av 10-20 uavhengige entrepriser). 
Entrepriseform: Generalentreprise.

Støytiltak på bygg utenfor basen - entreprise 6

Ørland Status: Konkurranse planlagt lyst ut på Doffin 12. desember 2017.
Omfang: Gjennomføring av støytiltak på ca. 150 boliger utenfor Ørland flystasjon (del av 10-20 uavhengige entrepriser). 
Entrepriseform: Generalentreprise.

Støytiltak på bygg utenfor basen - entreprise 7

Ørland Status: Konkurranse planlagt lyst ut på Doffin 12. mars 2017.
Omfang: Gjennomføring av støytiltak på ca. 150 boliger utenfor Ørland flystasjon (del av 10-20 uavhengige entrepriser). 
Entrepriseform: Generalentreprise.

Prosess og tankanlegg for fuel

Ørland

Status: Prosjekt utsatt.
Omfang: Etablering av nedgravde fuel-ledninger og delvis nedgravde betongkonstruksjoner inneholdende tanker og rørledninger i rustfritt/syrefast stål for fuel.
Anleggsstart:
1. kvartal 2018.
Byggetid:
2 år.

Leie av boliger

Ørland

Status: Tilbudskonkurranse pågår.
Omfang:
Inntil 200 boenheter for ca. 20 års varighet.
Tilbudsperiode: Anskaffes 2017-2020.

Ammolager (Readystore)  Ørland Kontrahering: Leverandørgodkjenning pågår.
Byggestart: 1. kvartal 2018. 
Byggetid: 18-20 mnd.
Ammo tilbygg M&I Ørland Kontrahering: Prosjekt utsatt.
Byggestart: Utsatt.
Byggetid: ca. 14 mnd.
Anleggshotell og byggherrekontor

Evenes

Status: Konkurranse utlyst på Doffin 13. okt. 2017. Tilbudsfrist 13. nov. 2017.
Omfang: Opprettelse av skalerbare midlertidige modul/brakkebygg: Anleggshotell med opphold, kantine, velferd og byggherrekontor inne på flystasjonen. Foreløpige behov ca. 110 kontorplasser og 136 senger.
Anleggsstart:
3.-4. kvartal 2018 (første fase).
Entrepriseform: Tjenestekonsesjon.

Kontorbygg

Evenes

Status: Konkurranse utlyst på Doffin 20. okt. 2017. Tilbudsfrist 17. nov. 2017.
Omfang: Ca. 580 m2 stort kontorbygg.
Anleggsstart:
1.-2. kvartal 2018.
Byggetid: ca. 12 mnd.

Kommende konkurranser

Støytiltak på bygg innenfor basen

Ørland Status: Prekvalifisering 2018.
Omfang: 37 bygg.
Anleggsstart: 1. kvartal 2019.
Byggetid: 2 år.

Fornyelse av eksisterende boliger

Ørland

Status: Konseptuelle løsninger vurderes.
Anleggsstart: 2018/19.
Byggetid:
Ca. 2 år.

Idrettsbygg

Ørland

Status: Konseptuell løsning utredes.
Omfang: Ca. 2500 m2 stort bygg inneholdende hall, dusj, styrkerom, lager, kontor m.v..
Kontrahering: 1. halvår 2018.
Byggetid: Ca. 12 mnd.
Byggestart: 2. halvår 2018.

Fornyelse banebelysning taxebaner og oppstillingsplasser

Ørland

Prekvalifisering: Prosjekt utsatt.
Byggestart: Utsatt.
Byggetid: ca. 12 mnd.

Forsyning trinn 2

Ørland

Prekvalifisering: Prosjekt utsatt. 
Kontrahering: Utsatt.
Byggestart:
Utsatt.

Kontor lager

Ørland

Prekvalifisering: 2. halvår 2017. 
Kontrahering: 2. halvår 2017.
Byggestart:
2. kvartal 2018.

Øvrige konkurranser

Ørland

Støyisolering, riving m.m. 
Gjennomgående entrepriser og leveranser. 

Infrastruktur

Evenes

Status: Alternative løsninger utredes.
Omfang: Energiløsning, vann og avløp, elektro, IKT, veier og plasser.
Kontrahering: 2. halvår 2019.
Byggetid: 18-24 mnd.
Byggestart: 1. halvår 2019. 

 Fornyelse av bygg trinn 1

Evenes

Status: Utarbeidelse av beslutningsunderlag.
Omfang:
Fornyelse av fem bygg (mannskaps- og befalsforlegninger, kjøkken/messebygg og administrasjonsbygg).
Anleggsstart:
3. kvartal 2018.
Byggetid:
ca. 18 mnd.

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.