Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Konkurranser byggeprosjekt - pågående og kommende

På innkjøpsportalen Doffin legges det fortløpende ut kunngjøringer og nærmere beskrivelser om anskaffelser i regi av Forsvarsbygg kampflybase.

Tabellen nedenfor viser en forenklet oversikt over aktuelle bygg- og anleggsprosjekter i Forsvarsbygg kampflybase. Det må tas forbehold om feil eller at listen kan være ufullstendig. For nærmere informasjon, se Doffin eller ta kontakt med post@forsvarsbygg.no.

Pågående konkurranser

Støytiltak på bygg utenfor basen - entreprise 3

Status: Konkurranse utlyst på Doffin. Ny frist 3. juli 2017.
Omfang: Gjennomføring av støytiltak på bygg utenfor Ørland flystasjon (del av ca. 10-20 uavhengige entrepriser).
Entrepriseform: Generalentreprise.

Støytiltak på bygg utenfor basen - entreprise 4

Status: Konkurranse planlegges kunngjort på Doffin sommeren 2017.
Omfang: 
Gjennomføring av støytiltak på bygg utenfor Ørland flystasjon (del av ca. 10-20 uavhengige entrepriser). 
Entrepriseform: 
Generalentreprise.

Prosess og tankanlegg for fuel

Status: Prekvalifiseringskonkurranse kunngjort på Doffin mars 2017.
Omfang: Etablering av nedgravde fuelledninger og delvis nedgravde betongkonstruksjoner inneholdende syrefaste tanker for fuel.
Anleggsstart:
1. kvartal 2018.
Byggetid:
14 mnd.

Hangarer: Forberedende arbeide

Status: Kontrahering ferdig.
Omfang: Ca 4.000 m2 trauging og pukkfylling, ca 2.000 meter overvannsgrøft, ca 400 meter vannledning og ca 400 meter høyspentgrøft. 
Anleggsstart: Sommeren 2017.
Byggetid: 9 mnd.

Hangarer: Infrastruktur og utomhus

Status: Prekvalifisering ferdig.
Omfang:
Opparbeidelse av ca 106.000 m2 veier, plasser og taksebane. Etablering av VA-anlegg og annen infrastruktur, opparbeidelse av ca 76.000 m2 grøntareal, støping av ca 8.200 m2 utvendige betongplater, bygging av ca 1.200 lm voller mm.
Anleggsstart:
Høsten 2017.
Byggetid: 2 år.

Hangarer: Bygg

Status: Kontrahering pågår.
Omfang: Grunnarbeid, betongarbeid og innvendige arbeider inkludert tekniske fag for 12 stk hangarer på Ørland flystasjon. Bruttoareal ca 12.000 m2.
Anleggsstart:
Høsten 2017.
Byggetid: 2,5 år.

Hangarer: Portleveranse

Status: Prekvalifisering ferdig.
Omfang:
Prosjektering, levering og montering av 48 stk skyveporter til flyhangarer.
Anleggsstart: 
1. kvartal 2018.

Leie av boliger

Status: Tilbudskonkurranse pågår.
Omfang:
Inntil 200 boenheter for ca. 20 års varighet.
Tilbudsperiode: Anskaffes 2017-2020.

Kommende konkurranser

Fornyelse av eksisterende boliger

Status: Konseptuelle løsninger vurderes.
Anleggsstart: 2018/19.
Byggetid:
Ca. 2 år.

Idrettsbygg

Status: Konseptuell løsning utredes.
Omfang: Ca. 2500 kvm stort bygg inneholdende hall, dusj, styrkerom, lager, kontor m.v..
Kontrahering: 1. halvår 2018.
Byggetid: Ca. 12 mnd.
Byggestart: 2. halvår 2018.

Ammolager (Readystore)

Kontrahering: 2. halvår 2017.
Byggestart: 1. halvår 2018.
Byggetid: 12 - 18 mnd.

Ammo tilbygg M&I

Kontrahering: 1. halvår 2017.
Byggestart: medio 2017.
Byggetid: ca. 14 mnd.

Fornyelse banebelysning taxebaner og oppstillingsplasser

Prekvalifisering: 1. halvår 2017.
Byggestart: 2. halvår 2017.
Byggetid: ca. 12 mnd.

Forsyning trinn 2

Prekvalifisering: Sommer 2017. 
Kontrahering: Høst 2017.
Byggestart:
1. halvår 2017.

Kontor lager Ørland

Prekvalifisering: Høst 2017. 
Kontrahering: Høst 2017
Byggestart:
1. halvår 2018.

Øvrige konkurranser

Støyisolering, riving m.m. 
Gjennomgående entrepriser og leveranser. 

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.