Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

anbudsKonkurranser - pågående og kommende

På innkjøpsportalen Doffin legges det fortløpende ut kunngjøringer og nærmere beskrivelser om anskaffelser i regi av Forsvarsbygg kampflybase.

Tabellen nedenfor viser en forenklet oversikt over aktuelle bygg- og anleggsprosjekter i Forsvarsbygg kampflybase. Det må tas forbehold om feil eller at listen kan være ufullstendig. For nærmere informasjon, se Doffin eller ta kontakt med post@forsvarsbygg.no.

Pågående konkurranser

Støytiltak på bygg utenfor basen - entreprise 7

Ørland Status: Konkurranse lyst ut på Doffin, med frist 15. mai 2018.
Omfang: Gjennomføring av støytiltak på 64 boliger utenfor Ørland flystasjon (del av 12-15 uavhengige entrepriser). 
Entrepriseform: Generalentreprise.

Støytiltak på bygg utenfor basen - entreprise 8 (SEFRAK)

 Ørland Status: Konkurranse planlagt lyst ut på Doffin oktober 2018.
Omfang: Gjennomføring av støytiltak på ca. 35 SEFRAK-boliger utenfor Ørland flystasjon (del av 12-15 uavhengige entrepriser). 
Entrepriseform: Generalentreprise.

Støytiltak på bygg utenfor basen - entreprise 9

 Ørland Status: Konkurranse planlagt lyst ut på Doffin juni 2018.
Omfang: Gjennomføring av støytiltak på ca. 100 boliger utenfor Ørland flystasjon (del av 12-15 uavhengige entrepriser). 
Entrepriseform: Generalentreprise.

Prosess og tankanlegg for fuel

Ørland

Status: Prosjekt utsatt
Omfang: Etablering av nedgravde fuel-ledninger og delvis nedgravde betongkonstruksjoner inneholdende tanker og rørledninger i rustfritt/syrefast stål for fuel.
Anleggsstart:
1. kvartal 2019.
Byggetid:
2 år.

Leie av boliger

Ørland

Status: Tilbudskonkurranse pågår.
Omfang:
Inntil 200 boenheter for ca. 20 års varighet.
Tilbudsperiode: Anskaffes 2017-2020.

Kommende konkurranser

Støytiltak på bygg innenfor basen

Ørland Status: Prekvalifisering 2018.
Omfang: 37 bygg.
Anleggsstart: 1. kvartal 2019.
Byggetid: 2 år.

Fornyelse av eksisterende boliger

Ørland

Status: Konseptuelle løsninger vurderes.
Anleggsstart: 2018/19.
Byggetid:
Ca. 2 år.

Idrettsbygg

Ørland

Status: Konseptuell løsning utredes.
Omfang: Ca. 2500 m2 stort bygg inneholdende hall, dusj, styrkerom, lager, kontor m.v..
Kontrahering: 1. halvår 2018.
Byggetid: Ca. 12 mnd.
Anleggsstart: 2. halvår 2018.

Fornyelse banebelysning taxebaner og oppstillingsplasser

Ørland

Prekvalifisering: Prosjekt utsatt.
Anleggsstart: Utsatt.
Byggetid: ca. 12 mnd.

Forsyning trinn 2

Ørland

Prekvalifisering: Prosjekt utsatt. 
Kontrahering: Utsatt.
Byggestart:
Utsatt.

Kontor lager

Ørland

Prekvalifisering: 1. halvår 2018. 
Kontrahering: 2. halvår 2018.
Anleggsstart: 2. halvår 2018.

Øvrige konkurranser

Ørland

Støyisolering, riving m.m. 
Gjennomgående entrepriser og leveranser. 

Infrastruktur

Evenes

Status: Alternative løsninger utredes.
Omfang: Energiløsning, vann og avløp, elektro, IKT, veier og plasser.
Kontrahering: 2. halvår 2019.
Byggetid: 18-24 mnd.
Anleggsstart: 1. halvår 2019. 

 Fornyelse av bygg trinn 1

Evenes

Status: Utarbeidelse av beslutningsunderlag.
Omfang:
Fornyelse av fem bygg (mannskaps- og befalsforlegninger, kjøkken/messebygg og administrasjonsbygg).
Anleggsstart:
3. kvartal 2018.
Byggetid:
ca. 18 mnd.

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.