Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

anbudskonkurranser - kampflybase Ørland

Pågående konkurranser

På innkjøpsportalen Doffin legges det fortløpende ut anbudskunngjøringer og nærmere beskrivelser om anskaffelser i regi av Forsvarsbygg kampflybase.

Kommende konkurranser

Tabellen under viser en forenklet oversikt over kommende bygg- og anleggsprosjekter knyttet til utbyggingen av Ørland flystasjon. Det må tas forbehold om feil eller at listen kan være ufullstendig. For nærmere informasjon, ta kontakt på post@forsvarsbygg.no.

Utbygging av Ørland flystasjon

Prosess og tankanlegg

Status: Prekvalifisering ferdig. Kontrahering 1. kvartal 2019. 
Omfang: Etablering av nedgravde rør-ledninger og delvis nedgravde betongkonstruksjoner inneholdende tanker og rørledninger i rustfritt/syrefast stål.
Anleggsstart: 2. kvartal 2019.
Byggetid: 2 år.

Støytiltak på bygg utenfor basen - entreprise 8 (SEFRAK)

Status: Konkurranse lyst ut på Doffin september 2018, med frist 5. november 2018.
Omfang: Gjennomføring av støytiltak på ca. 72 boliger (hvor ca. 25 er SEFRAK-boliger) utenfor Ørland flystasjon (del av 12-15 uavhengige entrepriser). 
Entrepriseform: Generalentreprise.

Støytiltak på bygg utenfor basen - entreprise 10

Status: Konkurranse planlagt lyst ut på Doffin november 2018.
Omfang: 
Gjennomføring av støytiltak på boliger utenfor Ørland flystasjon (del av 12-15 uavhengige entrepriser). 
Entrepriseform: 
Generalentreprise.

Støytiltak på bygg innenfor basen trinn 2

Status: Prekvalifisering 3. kvartal 2018. Konkurranse: 3-4 kvartal 2018
Omfang: 20 bygg.
Anleggsstart: 1. kvartal 2019.
Byggetid: 1 år.

Fornyelse av eksisterende boliger

Status: Konseptuelle løsninger vurderes.
Anleggsstart: 2018/19.
Byggetid:
Ca. 2 år.

Idrettsbygg

Status: Konseptuell løsning utredes.
Omfang: Ca. 2500 m2 stort bygg inneholdende hall, dusj, styrkerom, lager, kontor m.v..
Kontrahering: 2.-3. kvartal 2019.
Byggetid: Ca. 12 mnd.
Anleggsstart: 4. kvartal 2019.

Fornyelse banebelysning taxebaner og oppstillingsplasser

Prekvalifisering: 1.-2. kvartal 2019.
Anleggsstart: 2. kvartal 2019.
Byggetid: Ca. 18 mnd.

Forsyning trinn 2

Prekvalifisering: Prosjekt utsatt. 
Kontrahering: Utsatt.
Byggestart:
Utsatt.

Kontor lager

Prekvalifisering: 4. kvartal 2018. 
Kontrahering: 1. kvartal 2019.
Anleggsstart: 2. kvartal 2019.

Vaktlokale

Prekvalifisering: 2. kvartal 2019.
Kontrahering: 1.-2. kvartal 2020.
Omfang: Ca. 1500 m2 bygg.
Byggetid: Ca. 14 mnd.
Anleggsstart: 2. kvartal 2020.

Kontorbygg

Prekvalifisering: 2. kvartal 2019.
Omfang: Bygging av kontorbygg ca. 500 m2.
Byggetid: Ca. 2 år.
Anleggsstart: 2. kvartal 2019.

Øvrige konkurranser

Støyisolering, riving m.m. 
Gjennomgående entrepriser og leveranser. 

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.