Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Flygemønster og -rutiner

Hvordan blir støybelastningen for Ørland sammenlignet med dagens situasjon?
I dag er Ørland flystasjon base for om lag 1/3 av jagerflyflåten, men flystasjonen vil bli bygd ut for å betjene størstedelen av den norske flåten av jagerfly. Det nye flyet F-35 avgir mer støy enn dagens F-16. For å redusere støybelastningen for omgivelsene er flygemønsteret lagt om slik at belastningen for omgivelsene reduseres. Sammenliknet med dagens situasjon vil det bli omtrent dobbelt så mange flybevegelser. Støynivået i områdene øst for flystasjonen vil bli omtrent som i dag, mens på vest- og sydsiden vil det bli høyere støynivå.

Se kart over dagens og fremtidig rød (mest støyutsatt) og gul (mindre støyutsatt) sone her.

Hvilket flygemønster er gjeldende?
Mønsteret innebærer justert trase i sydvest (rundt Garten), med sving mot vest ved oppnådd høyde 400 fot.

Se kart over flygemøsteret for F-35, og hvilke områder ved flystasjonen som blir mest (rød sone) og mindre (gul sone) utsatt for støy her.

Må vi regne med mye flygeaktivitet om nettene?
Nattflyging, det vil si flygning etter kl. 23, skal i utgangspunktet ikke forekomme, men det kan i perioder med øvelser være enkelte landinger på natt. Øvelser som ikke følger normal aktivitet skal i utgangspunktet varsles på forhånd.

Hvordan kan vi være sikre på at flygemønstret blir fulgt?
For å oppnå forutsigbarhet for de som bor i nærheten er det viktig at flygemønsteret som forutsettes blir etterlevd. Flygemønster og de prosedyrer som hovedflystasjonen har for avganger og landinger er avgjørende for hvor og hvordan «støyavtrykket» på bakken blir. Det er flystasjonens ansvar å sørge for at flygere forholder seg til basens flygemønster. Det etableres et program for å følge opp etterlevelse av avtalte flygemønstre. Et slikt program vil kunne dokumentere at flygingene gjennomføres som forutsatt.

Hvordan beregnes flystøy?
For å dokumentere flystøy blir det gjort beregninger i samsvar med en beregningsmetode som er godkjent av forurensningsmyndighetene. Tilsvarende godkjente beregningsmetoder blir brukt for å beregne støy fra vegtrafikk og støy fra jernbane/sporvei. Det er forankret i regelverket at beregninger brukes for å dokumentere støy.

Vil det bli etablert målestasjoner etter at flyene har ankommet?
Ja, Forsvarsbygg vil legge opp til at det blir etablert målestasjoner for å kontrollere støybildet og at flygemønsteret, som er bestemt for de nye flyene, blir fulgt.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.