Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Om planlegging og bygging av kampflybasen

Hvorfor ble Ørland flystasjon valgt som hovedbase for jagerflyaktivitet i Norge?
Hovedbase på Ørland ble valgt etter at Bodø, Evenes og Ørland ble utredet som lokaliseringsalternativer. Arbeidet ble ledet av Forsvarsdepartementet. Etter anbefaling fra Forsvarssjefen og departementet ble alternativet med hovedbase på Ørland vedtatt av Stortinget den 14. juni 2012.

Les den strategiske konsekvensutredningen om lokalisering her.
Les regjeringens proposisjon med lokalisering på Ørland her.

Hva er hovedmålsettingen med planleggingen og byggingen av kampflybasen?
Forsvarsbyggs ansvar er å planlegge slik at vi bygger i henhold til Stortingsvedtaket. Basen er planlagt -, og bygges på en slik måte at både Forsvarets og lokalsamfunnets interesser blir ivaretatt. Det skal legges til rette for at Forsvaret kan ta imot de nye kampflyene og gjennomføre effektiv utdanning og trening.

Hvem har avgjort hva som har blitt utredet i planarbeidet?
I samråd med kommunen og andre offentlige instanser utarbeidet Forsvarsbygg et planprogram med tema og omfang for utredningene i konsekvensutredningen. Planprogrammet ble lagt ut til høring/offentlig ettersyn slik at berørte parter og interessenter fikk komme med innspill.

Hva er det mest positive ved etableringen av kampflybasen for Ørland og omegn?
Kampflybasen bidrar til vekst i kommunen og regionen og det er forventet stor tilflytning til både Ørland og Bjugn kommune som følge av etableringen. Kampflybasen fører med seg mange nye arbeidsplasser både innenfor og utenfor flystasjonen.

Er ulemper ved etableringen vurdert?
Både fordeler og ulemper for miljø og samfunn er grundig utredet i konsekvensutredningen med tilhørende temarapporter. Det gjennomføres også oppfølgende undersøkelser for å undersøke, og eventuelt iverksette tiltak for å redusere, negative konsekvenser for miljø og landbruk.

På hvilken måte vektlegger Forsvarsbygg aspekter som helse og livskvalitet i planleggingen av kampflybasen?
Befolkningens helse er ett av flere tema i konsekvensutredningen. Kommunehelsetjenesten og fylkeslegen har blitt benyttet som informasjonskilder og rådgivere i dette arbeidet.

Se kart

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.