Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Milepæler i prosjektet

Oversikt over de viktigste milepælene i prosjektet.

2017: 2. februar valgte regjeringen Tyskland som strategisk partner for anskaffelse av nye ubåter.

2017: 15. juni godkjente Stortinget ubåtanskaffelsen, og 30. juni signerte Norge og Tyskland en samarbeidsavtale om maritimt materiellsamarbeid.

2017: 4. desember fikk Forsvarsbygg oppdrag om å planlegge bygg og anlegg for de nye ubåtene innen 1. september 2018.

2018: 15. mars inngikk Forsvarsbygg rammeavtale for arkitekt- og rådgivergruppe med Multiconsult Norge AS.

2018: 3. september leverte Forsvarsbygg forprosjekt for vedlikeholdsfasilitet for nye ubåter og tilhørende kaianlegg for på Haakonsvern

2018: I september ble forprosjektet sendt til ekstern kvalitetssikring. Dette er et krav til alle offentlige investeringsprosjekter over 750 millioner kroner.

2019: 12. juni ble prosjektet fremlagt og godkjent i Stortinget.

2019: 20. juni mottok Forsvarsbygg gjennomføringsoppdrag fra Forsvarsdepartementet for å etablere vedlikeholdsfasilitet for nye ubåter med tilhørende kaianlegg på Haakonsvern.

2020: Oppstart av første entreprise tomteopparbeidelse i november. Arbeidet omfatter avskoging, jordfjerning og etablering av anleggsvei. Alt skjer inne på basen. 

2021: Oppstart av andre entreprise tomteopparbeidelse fra mars 2021.

2023: Antatt oppstart av etablering av kaianlegg våren 2023.

Slutten av 2020-tallet: Bygg og anlegg på Haakonsvern skal være klart til å ta imot den første ubåten som er ventet i slutten av 2020-tallet. 

 

Illustrasjon over viser en skisse av den nye vedlikeholdsfasiliteten på Haakonsvern. 

Illustrasjon: Forsvarsbygg/ LPO arkitekter. 

Kontakt

Lars Hjelmeland

Totalprosjektleder

Image "PL LARS HJELMELAND.JPG" without description

Kontakt

Camilla Lien

Assisterende totalprosjektleder

Haakonsvern

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.