Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Planlegging og bygging av bygg og anlegg til nye ubåter

Vi har fått oppdraget med å planlegge og bygge eiendom, bygg og anlegg (EBA) for Norges nye undervannsbåter. De nye ubåtene skal ha sin hovedbase på Haakonsvern, med fremskutt base i Ramsund.

Anlegget på Haakonsvern skal kunne ta imot den første ubåten i slutten av 2020-tallet.

Fakta nye undervannsbåter:

 • Forsvarsbygg skal utvikle og bygge EBA hvor opplæring, vedlikehold og drift av ubåtene skal skje.
 • Oppdraget er inndelt i tre prosjekter:

  • Delprosjekt 1: Etablering av vedlikeholdsfasilitet for nye ubåter med tilhørende kaianlegg på Haakonsvern.
  • Delprosjekt 2: Tilpasninger og oppgradering av eksisterende bygningsmasse på Haakonsvern.
  • Delprosjekt 3: EBA-tiltak ved Ramsund. Omfang og nødvendige tiltak ennå ikke endelig klarlagt.
 • Delprosjekt 1 (DP1) som omfatter etablering av vedlikeholdsfasilitet for nye ubåter med tilhørende kaianlegg, ble godkjent i Stortinget 12. juni 2019. Forsvarsbygg fikk gjennomføringsoppdrag fra Forsvarsdepartementet 20. juni 2019.

 • Den godkjente kostnadsrammen for DP1 er 3300 millioner kroner (pr. 1. juli 2019) inkludert gjennomføringskostnader, innredning og merverdiavgift og en avsetning til usikkerhet. Styringsrammen for prosjektet er 2670 millioner kroner (pr. 1. juli 2019), inkludert innredning, merverdiavgift og gjennomføringskostnader.

 • De øvrige to prosjektene (DP2 og DP3) er ennå i tidligfase.
 • De første grunnarbeidene for DP1 startet i november 2020. I mars 2021 starter tomteopparbeidelsen for ubåtanlegget i DP1. 
 • Kjøpet av ubåtene er del av et strategisk samarbeid med Tyskland, som skal anskaffe identiske ubåter.
 • Ubåtene vil bli produsert i Kiel, Tyskland.
 • De nye ubåtene vil bli levert fra slutten av 2020-tallet og utover, med takt på ca. en ubåt hvert år. 
 • Prosjektet bidrar til å sikre Norges maritime interesser, egne grenser samt NATOs maritime flanke i nord.
 • De nye ubåtene skal erstatte dagens Ula-klasse.

Illustrasjon over viser en skisse av den nye vedlikeholdsfasiliteten på Haakonsvern.
Illustrasjon: Forsvarsbygg/ LPO arkitekter. 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.