Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vatnefjell skytebane: Oppgradering og miljøsanering

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet skal Forsvarsbygg utføre en rekke arbeider på skytebanene på Vatnefjell i Sandnes kommune. 

I januar 2019 starter Forsvarsbygg det første av flere tiltak på skyte- og øvingsbanene (SØF) på Vatnefjell. Prosjektet omfatter støyskjerming og oppgradering av tre baner og nyetablering av to kortholdsbaner. Nødvendig infrastruktur og noe målmateriell (blinker m.m.) er inkludert i prosjektene.

Bedre forhold
Det er høy aktivitet på skytebanene på Vatnefjell både fra Forsvaret, politiet og de frivillige skytterlagene. Tiltakene som vi nå skal gjøre vil komme både banens brukere, naboer og miljøet til gode. Vi utvider kapasiteten, samtidig som vi gjør en rekke støytiltak som bedre situasjonen for de aller fleste naboene til Vatnefjell. 

Miljøsanering
Senere i 2019 skal vi gjennomføre miljøtiltak på Vatnefjell der de mest forurensede massene skal kjøres vekk i godkjent deponi. De resterende lettere forurensede massene skal kapsles inn i nye voller rundt skytebanene. 

Tiltakene på Vatnefjell er en del av et større totalprosjekt som også innbefatter miljøsanering av en skytebane på Svartemyr i Sandnes kommune samt tiltak på skyte- og øvingsfeltet på Jolifjell i Gjesdal kommune. Prosjektet har en total ramme på 109,8 millioner kroner (P50).


Prosjektet omfatter disse tiltakene på Vatnefjell:

  • Støyreduserende tiltak
  • En bane skal erstattes av to nye kortholdsbaner
  • Standplasshus skal rehabiliteres slik at det blir bedre forhold til støy.
  • Ny 30 meters standplass (i bane C)
  • Nytt målmateriell (30 elektroniske skiver etableres på bane B
  • Tilrettelegging for vendemålsskiver på begge kortholdsbanene
  • Oppgradering infrastruktur (banelys og strømkapasitet)
  • Miljøsanering av forurensede masser

Se oversiktskart over tiltakene vi skal gjøre på Vatnefjell (pdf). 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.