Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Anniken Huitfeldt var svært fornøyd etter besøket på nye Evenes flystasjon

Lederen i Forsvars- og utenrikskomiteen kom sammen med blant andre ordførerne i regionen. Hun fikk en grundig oppdatering på 133 Luftvings oppbygging på Evenes, og Forsvarsbyggs fremdrift på utbyggingen.

Sjef 133 Luftving, oberst Eirik Guldvog, ga en grundig beskrivelse på oppbyggingen av 133 Luftving på Evenes.

Flere kapasiteter kommer i samme tidsperiode

Dette skjer samtidig som Luftforsvaret har innfasing av en rekke nye kapasiteter som kommer nesten til samme tid. Nye kampfly, maritime overvåkningsfly, NH90 helikoptre og redningshelikoptre. Luftvingen på Evenes står i ei travel tid med å rekruttere fagpersonell. Fra nyttår er det nærmere 100 soldater fra Luftforsvaret som skal ivareta vaktholdet på basen.

Prosjektene på Evenes er i rute

Olaf Dobloug, vår prosjektdirektør på Evenes og Ørland, ga en bred oppdatering på alt som skjer på Evenes og med tempoet i utbyggingen. En rekke fornyelses prosjekter ferdigstilles for Luftvingen allerede til neste år. Det gjelder batteribygget, kjøkken- og messebygget, en soldatforlegning, hovedkvarteret som blir administrasjonsbygget, og en befalsforlegning. I tillegg kontraheres det jevnlig nye kontrakter i forbindelse med utbyggingen.

Det kom noen spørsmål vedrørende plassering av hangaren til de maritime patruljeflyene, MPA. Der regner vi med at sammen med Avinor kommer med en god løsning i løpet av desember. Prosjektet er noen måneder forsinket på grunn av turbulens og disse utredningene.

Komitelederen var fornøyd

Anniken Huitfeldt var svært fornøyd med orienteringen og omvisningen på basen, som endte opp der hangaren til overvåkningsflyene skal bygges.

Med seg i møtet hadde Huitfeldt ordførerne fra Evenes, Terje Bartholsen (Ap), og Narvik, Rune Edvardsen (Ap) samt leder i Narvik Arbeiderparti Roger Bergersen. I tillegg Torbjørn Bongo, leder av Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) og Eivind Vad Petersson, politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Fra Luftvingen for øvrig var Trond Viggo Opdal, sjef baseskvadron /133 Luftving og Kristian Holand, prosjektleder for Evenes/133 Luftving.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.