Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Jolifjell: Oppgradering og vedlikehold av skyte- og øvingsbaner

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet skal vi oppgradere og vedlikeholde ekisterende skyte- og øvingsbaner på Jolifjell ved Fosslivatnet. Et skyte- og øvingsfelt benyttes av Forsvaret til opplæring og trening i bruk av skarpe våpen.   

På Jolifjell skal vi etablere ny feltskytebane og MØR-skytebane[1] med tilhørende målområder i dette feltet. 

Ytre skytefeltgrense skal merkes

For å ivareta sikkerheten og hindre at personer havner innenfor skyte-og øvingsfeltet, skal den ytre nå skytefeltgrensen merkes. Våre arbeider i feltet begrenser seg i denne omgang kun til merking av skytefeltgrensen slik at Forsvaret kan utføre en trygg og forsvarlig trening i skyte- og øvingsfeltet, både for seg selv og omgivelsene. 

Planlagt oppstart for merkearbeidene er siste uke i april 2023 (uke 17), og disse vil pågå frem til midten av juni (uke 24). 

Standplass på sørsiden av Fosslivatnet

På sørsiden av Fosslivatnet skal vi bygge en standplass, mens målområdene skal anlegges  nordsiden av Fosslivatnet. Da alle målområdene ligger veiløst til, er eneste mulige adkomst med ATV – firhjuling/ sekshjuling. 

Ingen skyteaktivitet om sommeren

Forsvaret har avtale om å kunne bruke Jolifjell skyte- og øvingsfelt inntil 50 dager i året i en begrenset periode fra 15. august – 15. mai, med mindre det av beredskapsmessige eller tilsvarende grunner er nødvendig.

Ny reguleringsplan vedtatt

Sikvaland/ Jolifjell skyte- og øvingsfelt (SØF) ble etablert i 1985 og ligger i Time og Gjesdal kommuner. Forsvaret har leieavtaler med et 20-talls grunneiere om bruken av området. Mesteparten av feltet ligger i Gjesdal kommune. Mens arealene i Time kommune er uregulert, ble feltet i Gjesdal første gang regulert i 1987. I 2022 vedtok Gjesdal kommune en ny reguleringsplan da det var behov for å tilpasse feltet til Forsvarets fremtidige behov. 

Se høyre kolonne på denne siden for nedlasting av relevante dokumenter, deriblant et informasjonsskriv som er sendt ut til grunneierne i februar 2023. 

[1] MØR: Materiellødeleggelsesrifle

 

 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.