Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kontorbygg Cyberforsvaret på Jørstadmoen

Vi oppførte i 2015 eit nytt kontorbygg Jørstadmoen utanfor Lillehammer. Bygget gir Cyberforsvaret moderna arbeidsplassar som er tilpassa deira oppgåver.

Cyberforsvaret skaffar samband mellom Forsvaret sine avdelingar heime og ute og blir ofte kalla «lenkja heim».

Bygget innehalder kontorplassar, bortsetjingsarkiv for Forsvarets arkivteneste med en halv kilometer arkivhyller. Prosjekter vart prosjektert med BuildingSmart.

Jørstadmoen har vore brukt som ekserserplass sidan 1700-talet, men det var først på slutten av 1800-talet Jørstadmoen vart leir med fast bygningsmasse.

Fakta om prosjektet:

  • 77 kontorarbeidsplassar
  • nytt kontorareal er på cirka 1881 kvadratmeter

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.