Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ledelsesbygget i Bardufoss

I 2013 ferdigstilte vi nytt ledelsesbygg for Hærens øverste ledelse på Bardufoss. Bygget var det første av sitt slag med passivhusstandard i Nord-Norge.

Nøktern standard og fokus på energieffektivitet preger det nye ledelsesbygget for Hæren i Rusta leir. Dette var det første store kontorbygget i Nord-Norge som oppfyller kravene til passivhusstandard og energiklasse A. Energiforbruket blir om lag en tredel av det som er gjennomsnittet for militære kontorbygg.

Bruttoarealet er på knapt 2.100 m, bygget er oppført i tre etasjer og inneholder kontorfasiliteter for Hærens øverste ledelse. Det er i tillegg lagt til rette for en utvidelse/mulighet for endring av arealene for å møte fremtidige behov.

Bygget er oppført i tråd med vinnerutkastet i arkitektkonkurransen som ble avviklet og vunnet av Dyrvik Arkitekter as i Oslo i 2010. I tillegg til energikravene var forslag til en god helhetlig utvikling av Rusta-området et viktig moment i arkitektkonkurransen.

Betegnelsen ”passivhus” kommer av at energibruken reduseres gjennom ”passive” tiltak. Vinduene er isolert utover minstekravet. Det samme gjelder tettheten i bygget, som er bedre isolert og varmegjenvinneren for ventilasjonen har en bedre effekt enn minstekravet. Utskiftingen av luftmengder er også mindre enn normalt, noe som gir et postivt utslag på energibruken.

Viktige deler av prosjektet ble gjennomført med buildingSMART eller BIM, som blant mye annet gir tredimensjonale bilder av hvordan de prosjekterte løsningene vil se ut i praksis.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.