Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mannskapsforlegninger på Terningmoen

Syv historiske forlegningsbygg fra 1885 ble ferdig rehabilitert i 2014.

I tillegg har et nytt pilotprosjekt forskjønnet leiren og gjort den til en attraktiv grønn arena. Forsvarsbygg sluttførte høsten 2014 rehabilitering av ytterligere en historisk mannskapsforlegning.

Vi tar vare på viktig kulturhistorie, og strenge antikvariske krav er fulgt for at resultatet skulle bli så nøyaktig som mulig.

Det er gjort et helhetsgrep for å forskjønne leiren, skape bedre funksjonalitet for de som jobber og bor her. Dette legger grunnlaget for en moderne forvaltning av leiren. Hensikten er å skape en funksjonell, moderne og trivelig leir hvor verdier og historie tas vare på.

Bevart
Forlegningsbygg, som her på Terningmoen, ble oppført mange steder i landet. Få er imidlertid bevart i dag. På Terningmoen utgjør de dessuten en sentral del av det eldste bygningsmiljøet og den opprinnelige leirstrukturen. Rehabiliteringen av forlegningene er gjort etter antikvariske prinsipper.

P-plasser, grøntarealer og ny afalt
Terningmoen leir har blitt en grønnere og sikrere arena. Nedgrodde utearealer er ryddet og spor etter kjøretøyer på grøntområdene er fjernet, materiellet og containere er ryddet og plassert pent ved siden av hverandre på utvalgte steder.

En rekke tiltak er gjennomført med et spesielt fokus på:

  • Grøntområder – både gressplener og «naturtomter». En rekke nye områder er i den sammenheng beplantet.
  • Ny asfalt og opprusting på plasser, veger og p-plasser, kombinert med bedre skilting og merking.
  • Bedre belysning på strategiske steder
  • Gjerder og porter, ikke minst innkjøringen til leiren som er beplantet og «pusset» opp.
  • Flaggstenger, monumenter og minnesmerker  

Foto:
Glomdalsmuseet (Forlegning, Terningmoen)
Forsvarsmuseet (Mannskapsbrakke)
Jubileumsskrivet skyte- og vinterskolen (Brakkene etter ombygging)

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.