Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Varsel om arbeid

Vi er nå i gang med tomteopparbeidelse for det nye ubåtanlegget på Haakonsvern. Det innebærer sprengningsarbeider. 

Generell informasjon:
- I hovedsak vil sprengningene skje på slutten av dagen etter kl. 15:00.
- Det blir en til to ukentlige sprengninger
- Byggeplassen vil være stengt i fellesferien, tre uker i juli

Rystelser etter sprengning blir dokumentert fortløpende med utplasserte rystelsesmålere. Det er stilt krav til rystelsene fra anleggsvirksomheten ikke overstiger gitte grenseverdier. Dette blir fulgt opp med kontrollmålinger og rapporter fra entreprenøren.

For å forhindre forurensning fra utfylling av sprengstein i sjø, blir det lagt ut siltgardin i sjøen.

Kontakt

Arne Aalvik

Prosjektleder

Kontakt

Stein Bendiksen

Byggeleder (innleid)

Telefon: 922 89 492

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.