Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Standardisering

Som offentleg byggherre er vi komme langt på standardisering.

Samme leveranse kvar gang. Samme måte å byggje på. Det effektiviserar våre byggeprosjekter.

Samanligna med andre Europeiske land ligg Noreg særs høgt i høve til investeringar i bygg og anlegg per innbygjar. Tiltak for å effektivisere byggenæringa vil derfor ha ein stor samfunnsøkonomisk vinst. I Noreg har offentlege og private initiativ som Building Smart, Bygg21, Prosjekt Norge og BA2015 har hatt standardisering som eit av sine viktigste satsningsområder. Vi tek del i dette arbeidet.

Det er mykkje å spare ved å bygge likt. Vi har i fleire år fokusert på standardisering, særskild i form av gjenbruk av løysingar for ulike typer bygg. Vi bidreg til effektiviseringa ved å standardisere kategoriar av bygg og måten vi arbeider på. 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.