Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

SHA og samfunnsansvar

Alle skal kome trygt heim fra arbeid. Som den største eigedomsforvaltaren i Noreg har vi eit særskild ansvar for å fremja ordna og gode arbeidsforhold.

Det gjer vi gjennom interne retningslinjer, oppfølging av krav til underleverandørane våre og eit breitt samarbeid med offentlege styresmakter, andre offentlege byggherrar og fagforeiningar.

Forsvarsbygg har ansvar for å ivareta sikkerheit, helse og arbeidsmiljø (SHA) for arbeidstakarane under planlegging og gjennomføring av byggje- og anleggsarbeida sine. Ansvaret er heimla i byggherreforskrifta.

Vi har i samarbeid med Statsbygg, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Norsk Eiendom utarbeidd SHA-veiledarar for byggherrane på bygge- og anleggsplassar

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.