Prosjekter i Forsvarsbygg

 • Kampflybase

  12. mars 2015

  Forsvarsbygg kampflybase står for planlegging og bygging av hovedbase på Ørland og fremskutt base på Evenes i forbindelse med Forsvarets nye kampfly F-35.

  Hovedbase for nye kampfly F-35 - Ørland

 • Styrker redningstjenesten

  23. mars 2015

  Forsvarsbygg skal på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet planlegge, bygge og drifte lokasjonene for redningstjenestens nye helikoptre. Et samfunnsmessig viktig prosjekt.

 • Forsker på støy

  14. november 2012

  Forsvarsbygg har egne forskningsprosjekter knyttet til støy fra militær aktivitet.

  Lydtrykksmålinger ved sprengning

 • Forsvarsbygg klargjør naturmangfoldloven

  1. november 2012

  Forsvarsbygg er med og støtter et fireårig forskningsprosjekt, som vil sikre at frø som brukes i blant annet restaurering av områder kan defineres som naturlig for området.

 • Luftforsvarets helikopterdetasjement på Haakonsvern

  23. mars 2015

  Forsvarsbygg bygger Luftforsvarets helikopterdetasjement på Haakonsvern (HDH). HDH skal huse seks helikoptre av typen NH90 og skal støtte Kystvakten og fregattvåpenet i Sør-Norge.

  Luftforsvarets helikopterdetasjement Haakonsvern