STATUS

 • Fjerning av tunge anlegg og eksplosivrydding (2006-2012)
 • Videre rydding avhengig av akseptabelt nivå for restrisiko (2013-2020)

Norgeshistoriens største naturrestaurering på Hjerkinn

Prosjektet sørger for at 165 kvadratkilometer i et 85 år gammelt skytefelt omgjøres til verneområde.

Skyttelbuss på Snøheimvegen og info om ferdselsrestriksjoner på Hjerkinn

Rydding på Flathøi 2012

Norsk villreinsenter Nord drifter skyttelbuss på Snøheimvegen i 2014.

Forsvarsbygg er dermed i førersetet for et helt unikt miljøprosjekt i norsk og internasjonal målestokk. Dette er samtidig et pionerarbeid for både forsvars- og naturvernsektoren.

Prosjektet vil styrke det rike og sårbare dyre- og plantelivet i området, blant annet økt sikring av et av Nord- Europas største økosystem med villrein.

Tilbake til naturen
Det 165 kvadratkilometer store Hjerkinn skytefelt har vært det største skytefeltet Forsvaret har hatt i Sør-Norge, inntil Regionfelt Østlandet ble tatt i bruk i 2005. Feltet ble etablert i 1923 og har etter krigen vært brukt til skarpskyting for Forsvaret, i tillegg har allierte nasjoner benyttet feltet. Skytefeltet tilbakeføres nå til naturen.

Skriver miljøhistorie
Blant militære anlegg som nå skal fjernes, er ei prøve- og forsøksslette for Artilleriet og Luftforsvaret på 240 dekar, to store angrepsfelt for Kavaleriet og flere titalls kilometer med veg. Områdene, som ligger 1100–1200 moh., skal restaureres og legges til rette for revegetering. I tillegg skal hele skytefeltarealet
ryddes for eksplosiv- og ammunisjonsrester, metallskrap og annet avfall.

Manngard med vernepliktige soldater, har etter ryddesesongen  2010 søkt gjennom cirka 134 kvadratkilometer. De får støtte fra eksplosiveksperter og hunder fra Forsvaret. GPS og digitale kart brukes for å dokumentere oppryddingen. Og arbeidet fortsetter: Ryddingen med manngard vil etter planen fortsette hver sommer frem til og med 2020.

Alt skal vekk
Som en del av tilbakeføringen skal veier, bygg, målområder, standplasser, målbaner og andre sår etter øvingsvirksomheten til Forsvaret gjennom over åtti år fjernes. I august 2009 startet arbeidet med å fjerne de mest sentrale anleggene. Av hensyn til sikkerheten vil mye av dette bli gjennomført med fjernstyrte gravemaskiner og dumpere.

Forskere fra våre fremste fagmiljøer følger med
Prosjektet er per definisjon et miljøprosjekt. Forsvarsbygg legger derfor store ressurser i et miljøoppfølgingsprogram som sikrer miljøvern i verdifull og sårbar fjellnatur. I tillegg er det viktig for Forsvarsbygg å dokumentere de positive miljøeffektene som er knyttet til at skytefeltet nå er lagt ned og tilbakeføres til naturen. En rekke kartleggings- og overvåkningsprogram i regi av de fremste fagmiljøene i Norge er derfor en viktig del av prosjektet. De har kartlagt nå-situasjonen, og følger
utviklingen videre.

Foto: Geir Olav Slåen (anleggsmaskiner), Dagmar Hagen (stridsvognstrassé), Ludvig Killingberg jr. (ryddesoldat) og Forsvaret (eksplosivrydding).

Relatert innhold

 • Hjerkinn

  Feil om ryddeoppdrag på Hjerkinn

  13.03.2015
  Avisa GD hadde fredag 13.mars en artikkel som omtaler Forsvarsbyggs tilbakeføringsprosjekt av Hjerkinn skytefelt , og et intervju med Åge Haugen. I artikkelen fremsettes det flere feilaktive påstander som må besvares.
 • Hjerkinn- prosjektet som kunst

  15.10.2014
  Forsvarsbyggs unike naturrestaureringsprosjekt på Dovrefjell har fra starten av vekket stor interesse.
 • Fylkesmann med "grønne fingre" i skytefeltet

  05.09.2014
  Forsvarsbyggs tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt fortsetter. Torsdag 4. september plantet Fylkesmannen i Oppland, Kristin Hille Valla, noen av tilsammen 25 000 vierplanter på den tidligere militære testsletta i skytefeltet, HFK-sletta.
 • Arkivfoto fra Hjerkinn

  Helikopterulykke på Hjerkinn

  24.06.2014
  Et sivilt innleid helikopter fra firmaet Pegasus helicopter styrtet fra lav høyde rett etter avgang i Hjerkinn skytefelt på Dovre. Det var fem personer om bord. Ingen er omkommet, og samtlige er tatt hånd om av medisinsk personell.
 • Nærmere målet på Hjerkinn

  02.11.2012
  Forsvarsbygg avsluttet denne uka den sjuende sesongen med opprydding i Hjerkinn skytefelt.

Funn så langt

2 794 blindgjengere > 20 mm
9 414 blindgjengere ≤ 20 mm
341 tonn metallavfall
365 m3 treavfall
85,5 m3 søppel

Kart

Kontakt