Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggkonferansen 2023

27. september kl. 12.00 - 15.30 inviterte vi til konferanse om hvordan infrastruktur, bygg og anlegg kan bidra til å øke forsvarsevnen. Se opptak fra konferansen.

27. september 2023
Kl. 12.00-15.30
Sted: Oslo Militære Samfund, myntgt. 3 i Oslo sentrum

Opptak av konferansens første del

 

Opptak av konferansens andre del

 

Konferanseprogram

Last ned konferanseprogram som pdf

12.00-12.30

Dørene åpnes, lunsj og mingling

12.35-12.40

Velkommen v/direktør Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen 

12.40-12.55

Refleksjoner basert på erfaringene fra Ukraina
Anders Calder Haavik-Nilsen, Forsvarsbygg

12.55-13.50

INFRASTRUKTUR I FREMTIDENS FORSVAR

  • Assisterende direktør Camilla Mathiesen, Forsvarsbygg
  • General Eirik Kristoffersen, forsvarssjef
  • Samtale på podiet

13.50-14.10

Pause

14.10-14.50

VERTSLANDSROLLEN I UTVIKLING

  • Avdelingsdirektør Stig Nilsen, Forsvarsbygg
  • Brigader Håkon Warø, DCOS Support FOH
  • Ordfører Toralf Heimdal, Bardu kommune
  • Samtale på podiet

15.05

Oppsummering og avslutning

 

General Eirik Kristoffersen, forsvarssjef (øverst til høyre), Brigader Håkon Warø, DCOS Support Forsvarets Operative Hovedkvarter (nederst til venstre) og ordfører Toralf Heimdal i Bardu kommune (nederst til høyre) kommer. Det gjør også direktør Thorbjørn Thoresen (øverst til venstre) og assisterende direktør Camilla Mathiesen fra Forsvarsbygg. Temaet er:

Infrastruktur i et moderne forsvar

Infrastruktur er en nøkkelressurs i et moderne forsvar. Hva trenger vi, og hvordan kan moderne utvikling og bruk av infrastruktur, bygg og anlegg bidra til å øke forsvarsevnen? 

Forsvarssektoren i Norge ser fremover. Vi er inne i en periode med revisjon av strategisk fundament og langtidsplaner. Krigen i Ukraina har vist oss viktigheten av infrastruktur for å bygge forsvarsevne. Vi må kunne forsvare kritisk militær og sivil infrastruktur, og vi må ha evne til å bruke infrastruktur som en ressurs for Forsvaret - for å skape og øke forsvarsevnen.  

Hvordan skal det norske samfunnet videreutvikle kritisk forsvarsrelatert infrastruktur i det neste tiåret? Vi ser på hvilket fremtidige behov Forsvaret har. Dette får du innsikt i:

Erfaringer fra Ukraina

Krigen i Ukraina preges av utstrakt og langvarig bombing av militære og sivile mål. Hvordan klarer vi å beskytte kritisk infrastruktur? Hva betyr det for planlegging og drift av militær og sivil infrastruktur i Norge? Forsvarsbyggs eksperter på sikring av bygg oppsummerer våre erfaringer fra Ukraina.

Infrastruktur i forsvaret av Norge i fremtiden 

På basis av to kommisjoner og levering av forsvarssjefens fagmilitære råd, er Norge i ferd med å tenke nytt innen forsvar og totalberedskap. Hvilken rolle har infrastruktur, eiendom, bygg og anlegg i et forsvarskonsept? Bør Norge tenke annerledes det neste tiåret? Må noe fornyes, eller holder det å videreutvikle det vi har?

Vertslandsrollen i utvikling

NATO utvides samtidig som Norge inngår bilaterale samarbeidsavtaler. Øvings- og treningsvirksomheten i Norden-regionen økes og endres. Norges rolle som vertslandsnasjon er i utvikling. Det stiller nye krav, forutsetter god samordning i sektoren og nytenkning knyttet til ny og fleksibel bruk av infrastruktur. Hvordan skal Norge tenke NATO-samarbeid og bilateralt samarbeid i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet? 

Sted

Vi møtes på Oslo Militære Samfund.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.