Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggkonferansen 2023

27. september inviterer vi til konferanse om hvordan infrastruktur, eiendom, bygg og anlegg kan bidra til å øke forsvarsevnen.

27. september 2023
Kl. 12.00-15.30
Sted: Oslo sentrum

Infrastruktur i et moderne forsvar

Infrastruktur er en nøkkelressurs i et moderne forsvar. Hva trenger vi, og hvordan kan moderne utvikling og bruk av infrastruktur, eiendom, bygg og anlegg bidra til å øke forsvarsevnen? 

Forsvarssektoren i Norge ser fremover, og er inne i en periode med revisjon av strategisk fundament og langtidsplaner. Krigen i Ukraina har vist oss viktigheten av infrastruktur for å bygge forsvarsevne. Vi må kunne forsvare kritisk militær og sivil infrastruktur og vi må ha evne til å bruke infrastruktur som en ressurs for Forsvaret, for å skape og øke forsvarsevnen.  

Vi ser på hvilket fremtidige behov Forsvaret har, og hvordan det norske samfunnet skal videreutvikle kritisk forsvarsrelatert infrastruktur i det neste ti-året. 

På konferansen får du høre om: 

Infrastruktur i forsvaret av Norge i fremtiden 

På basis av to kommisjoner og levering av forsvarssjefens fagmilitære råd, er Norge i ferd med å tenke nytt innen forsvar og totalberedskap. Hvilken rolle har infrastruktur/eiendom, bygg og anlegg i et forsvarskonsept, og bør Norge tenke annerledes det neste tiåret? Må vi fornye eller holder det å videreutvikle det vi har?

Vertslandsrolle i utvikling

NATO utvides, samtidig som Norge inngår bilaterale samarbeidsavtaler. Øvings- og treningsvirksomheten i Norden-regionen økes og legges om. Norges rolle som vertslandsnasjon er i utvikling. Det stiller nye krav, forutsetter god samordning i sektoren og nytenkning knyttet til fleksibel bruk og ny bruk av infrastruktur. Hvordan skal Norge tenke NATO-samarbeid og bilateralt samarbeid i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet? 

Påmelding:

Link til påmelding kommer.  

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.