Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Øvelser og beredskap

Behovet for et sterkt og troverdig forsvar er viktigere enn noensinne. All infrastruktur, eiendom, bygg og anlegg skal fungere og driftes i både fred, krise og krig. Det er en avgjørende innsatsfaktor i forsvaret av Norge.

 

Forsvarsbygg er en beredskapsorganisasjon

Vi må være beredskapsklare. Vi er stolte over å stå skulder ved skulder med Forsvaret, våre venner og allierte i NATO og de menn og kvinner som hver dag, døgnet rundt og året rundt, og over hele landet, står på vakt. Vi er også en del av den vakten. Gjennom beredskapsplaner, operativt planverk og trening/øvelser er Forsvarsbygg forberedt på å støtte Forsvaret og møte deres behov. Alle forsvarsbyggere er en del av denne beredskapen. Vi er en del av forsvaret av Norge. Det er vårt samfunnsoppdrag, som en del av totalforsvaret.

 

Vi deltar og tilrettelegger for øvelser

Vi deltar i Forsvarets øvelser. Vi tilrettelegger for de midlertidige leirene som etableres, vi får på plass vann, strøm og viktig infrastruktur og tilrettelegger hvor soldatene skal bo, spise og hvile.

Alliert trening foregår i Norge, året rundt. Ved de store øvelsene gjør vi plass til tusenvis av soldater, hundrevis av kjøretøyer, i tillegg til det som trengs for å ta imot fly og fartøyer. Under mange øvelser bygger og drifter Forsvarsbygg det som i realiteten kan sammenlignes med en middels stor norsk by. Avfall skal tas hånd om, rent vann må være tilgjengelig og fasiliteter som dusj og sanitær må være på plass.

Slik øver og trener vi sammen med Forsvaret og våre allierte og venner. Vi legger til rette for alliert trening, mottak og forsterkning. Derfor er vi en del av totalforsvaret av landet vårt. Arbeidet vårt pågår kontinuerlig, og ved øvelser jobber vi lang tid i forvegen. Vi sørger for at Forsvaret og allierte har det de trenger både før, under og etter øvelsen.

 

Eiendom, bygg og anlegg er nødvendig for å forsvare Norge

Eiendom, bygg og anlegg er en nødvendig innsatsfaktor i forsvaret av Norge. Hver dag leverer vi eiendom, bygg og anlegg som våre soldater og allierte trenger for å løse sitt oppdrag: Å forsvare Norge.

Dette oppdraget er konkret nedfelt i vår strategiske ambisjon: Vi skal etablere, opprettholde og gjenopprette forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg i fred, krise og krig. Fordi en soldat trenger en leir. En stridsvogn trenger et skyte- og øvingsfelt og en F35 trenger en flybase. Og fordi vi skal ta imot og være en god vert for de allierte som vil komme oss til unnsetning hvis situasjonen krever det. Det er vår jobb og vårt oppdrag.