Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendom, bygg og anlegg til forsvaret av Norge

Eiendom, bygg og anlegg er en avgjørende innsatsfaktor for forsvaret av Norge. Vi har ansvar for forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg gjennom hele anleggets levetid. Til en hver tid har vi rundt 300 større og mindre byggeprosjekter i hele landet. Byggeprosjektene våre spenner bredt. Vi bygger boliger, forlegninger og kontorbygg Forsvarets ansatte og vedlikeholdsfasiliteter for hangarer, rullebaner for fly og verkstedshaller for stridsvogner. 

 

Vi er Norges største offentlige eiendomsaktør

Forsvarssektorens bygg og anlegg skal være operative og funksjonelle. Vi forvalter omlag 13 000 eiendommer, bygg og anlegg. Eiendommer forsvarssektoren ikke lenger har bruk for blir solgt, tilbakeført og lagt til rette for ny bruk i samfunnet. Utbyttet fra salg bidrar til Forsvarets operative evne.