Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendom, bygg og anlegg til forsvaret av Norge

Eiendom, bygg og anlegg er én av fire innsatsfaktorer for forsvaret av Norge. Vi har ansvar for forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg gjennom hele anleggets levetid.

 

Vi bygger og rehabiliterer

Til en hver tid har vi rundt 300 større og mindre byggeprosjekter i hele landet. Byggeprosjektene våre spenner bredt. Vi bygger boliger, forlegninger og kontorbygg Forsvarets ansatte og vedlikeholdsfasiliteter for hangarer, rullebaner for fly og verkstedshaller for stridsvogner. 

Vi forvalter, drifter og vedlikeholder

Med 13 000 bygg og anlegg er Forsvarsbygg Norges offentlige eiendomsaktør. Forsvarssektorens bygg og anlegg skal være operative og funksjonelle. Vi jobber for å holde kostnadene på et nøkternt nivå slik at pengene heller kan brukes til å styrke Forsvarets kjernevirksomhet.

Vi selger eiendom

Eiendommer forsvarssektoren ikke lenger har bruk for blir solgt, tilbakeført og lagt til rette for ny bruk i samfunnet. Utbyttet fra salg bidrar til Forsvarets operative evne.