Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Prosjektlederen Odd-Einar

– Jeg bygger forsvarsevne hver dag. Vi legger til rette for at Forsvaret er mest mulig operativt, og gjør livet lettere for dem.

Prosjektledere i Forsvarsbygg kan jobber med alt fra oppussing av et rom til å forbedre infrastruktur, alt for å understøtte Forsvares behov. Odd-Einar Teigen Johansen startet som prosjektleder hos Forsvarsbygg i november 2021, og har kontorplass i Heggelia på Bardufoss.

– Jeg har forskjellige typer prosjekter på eiendom, bygg og anlegg som Forsvaret bruker. Min rolle er å koordinere planlagte tiltak og tilleggstjenester og få til et samspill mellom drift, vedlikehold, fagingeniører, mine ledere og Forsvaret, sier Odd-Einar.

Gjennom prosjektene kan prosjektledere hos oss jobbe med alt fra oppussing av et rom til å forbedre infrastruktur, og å hjelpe Forsvaret med å løse behov som de har.

Forsyner Forsvaret med strøm og vann

I Forsvarsbygg sier vi at «vi bygger forsvarsevne hver dag». Hva betyr det for deg i din hverdag?

– For meg betyr det at jeg kan være med og legge til rette for at Forsvaret er mest mulig operativt. Vi skal gjøre livet deres lettere. Forsvaret får ikke gjort noe som helst uten strøm og vann. Det er ganske enkelt. Uten varme i byggene, eller uten at bygningsmassen fungerer, blir det veldig vanskelig for Forsvaret å gjøre jobben sin. Vår jobb er egentlig å bare lage en vei for dem som de kan kjøre på, sier Odd-Einar.

For å forstå strukturen i forsvarssektoren er det viktig å vite at Forsvarsdepartementet er Forsvarsbyggs oppdagsgiver. Forsvarsbyggs rolle er å bygge, drifte og forvalte alt av eiendom, bygg og anlegg som Forsvaret trenger. 

– En god kommunikasjon mellom Forsvaret og Forsvarsbygg er veldig viktig, ellers får Forsvaret fort løsninger som de ikke kan bruke. Det er hele tiden en gylden middelvei og balansegang mellom Forsvarsbygg og Forsvaret der vi må løse deres behov best mulig innen de gitte rammene vi får tildelt av departementet, sier Odd-Einar.

 

Hvert prosjekt er unikt

Kan du fortelle litt om de mest spennende prosjektene du jobber med?

– Jeg har et prosjekt nå, der vi har et interessant samarbeid mellom mange ulike fagdisipliner. Vi skal forbedre de sanitære forholdene til befalet i en leir. Det finnes ingen rør eller opplegg for å installere toaletter. Da må vi kjerneborre helt ned i grunnen. Og like før jeg satte i gang med hente inn priser fra leverandører, oppdaget vi asbest. Da måtte vi utrede dette, sier Odd-Einar. 

Fordi Forsvaret har en spesiell bygningsmasse er hvert prosjekt unikt og det kan dukke opp uforutsette ting underveis i prosjektet.

– Bare en så enkel ting å bare få på plass toaletter i små rom på to ganger fem meter krever mye koordinering og gjerne fem byggfag. Du lærer. Du trår opp disse stiene et par ganger for å skjønne alle de forskjellige trinnene. Selve prosjektet er kanskje ikke så artig, men det er spennende med alle fagene som må være med og alt som skal koordineres mellom bruker i Forsvaret, den utførende leverandøren og oss i Forsvarsbygg, sier Odd-Einar. 

Vokser som prosjektleder

I Forsvarsbygg jobber prosjektlederne med et stort geografisk nedslagsfelt innen en gitt region. De planlegger i stor grad arbeidsdagen selv, noe som gir de frihet og fleksibilitet. Reisingen gjør at man får sett store deler av landet vårt. Odd-Einar mener den store variasjonen av mange ulike fag er noe av det beste med å jobbe i Forsvarsbygg.

– Den store variasjonen med alle de ulike fagene er noe av det beste her. 

Odd-Einar reiser mye da han har prosjekter på Bardufoss, Setermoen, Kirkenes, og store deler i Troms og Finnmark. 

– Reisingen gir en unik mulighet til å se hvordan man løser ting. Da øker jeg min kompetanse og vokser som prosjektleder. Det tror jeg er litt unikt for Forsvarsbygg, at du får et veldig vidt perspektiv på det du jobber med, oppsummerer Odd-Einar.

Fakta

Stilling: Prosjektleder.

Lokasjon: Heggelia på Bardufoss.

Oppdrag: Prosjekter på eiendom, bygg og anlegg.