Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

IT-prosjektleder Lan Duong: – Å løse problemer er noe av det morsomste jeg vet

– Det å kunne bidra med å sikre norske interesser, slik at landet vårt skal bestå slik det er i dag, står spesielt høyt for meg, sier prosjektleder IT, Lan Duong.

Lan Duong er prosjektleder i IT–avdelingen i Forsvarsbygg i Oslo. Lan er utdannet sivilingeniør i industriell kjemi ved NTNU, med etterutdannelse innen prosjektledelse. For tiden leder hun implementeringen av prosjektstyringsverktøy på et av våre nettverk.

Må løse oppdukkende problemer

– Hvordan ser en typisk dag for deg i Forsvarsbygg ut?
– Vi har ofte fagdiskusjoner vedrørende metodikk, prosesser og erfaringer. Som prosjektleder går dagen ofte til å koordinere, motivere, planlegge aktiviteter og arbeidsmøter i store og mindre grupper. I tillegg til dette har jeg også ansvar for å følge opp med dokumentasjon og administrative oppgaver, som for eksempel kontraktsoppfølging, rapportering og kommunikasjon med interessenter. Ofte blir det ikke  som man har planlagt, og man må løse utfordringene som dukker opp der og da. Å løse problemer er noe av det morsomste jeg vet med å være prosjektleder, sier Lan.

Båtflyktning fra Vietnam

– Hvorfor ville du jobbe hos oss?
– Grunnet følelsen av at vi har et samfunnsoppdrag, å kunne bidra til fellesskapet slik at vi kan sikre forsvarsevne både i fred og i krigstid. Jeg er selv båtflyktning fra Vietnam som kom til Norge i 1979.

Min familie flyktet fra Vietnam en varm septemberkveld. Sør- Vietnam hadde tapt krigen mot Nord-Vietnam og deportasjon av krigsfanger til såkalte konsentrasjonsleir hadde startet. Faren min så ingen fremtid for sin familie i et undertrykt land og bestemte seg da for å flykte med hele familien i en liten fiskebåt. Det å kunne bidra med å sikre norske interesser, slik at landet vårt skal bestå som det er i dag står derfor spesielt høyt for meg, forteller Lan. 

Økt oppdragsmengde

– I Forsvarsbygg sier vi at «vi bygger forsvarsevne hver dag». Hva betyr det for deg i din hverdag?
– For meg betyr det at jeg får mulighet til å bidra til at Forsvaret får økt forsvarsevne gjennom de viktige prosjektene vi gjennomfører. Flere forhold, som for eksempel krigen i Ukraina, medfører flere oppdrag for oss. Det er viktig at vi har systemer som ivaretar helhetlig styring, kontroll og sikkerhet, sier Lan.

Godt sammensveiset gjeng

– Hvordan har du blitt tatt imot hos oss, synes du?
– Jeg er blitt veldig godt mottatt her. Jeg fikk en mentor som er veldig nøye med å inkludere meg og å ta meg med rundt. Han har vært veldig tilgjengelig og riktig engasjert for å få meg til trives. LUR (Forsvarsbyggs digitale kursportal) er også en fin måte å komme seg raskt inn i rutinene i Forsvarsbygg. I tillegg til min mentor så er vi en godt sammensveiset prosjektledergjeng som ofte har gode diskusjoner, både faglig og sosialt, avslutter Lan.  

Fakta

Stilling: Prosjektleder IT hos Forsvarsbygg

Lokasjon: Forsvarsbyggs hovedkontor ved Grev Wedels plass 5 i Oslo

Oppdrag: For tiden leder hun implementeringen av prosjektstyringsverktøy på et av våre nettverk.