Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Lederne Anders og Marita

– Vi trenger ledere som tør å lede og som tar avgjørelser. Vi kan ikke ha ledere som er redd for endring, sier Marita.

En etat trenger motiverte og engasjerte medarbeidere for at etaten skal fungere godt og utføre oppdraget sitt på en god måte. Det setter krav til dyktige ledere.

Hvordan er det å være leder i Forsvarsbygg? Hvordan utfører de jobben sin? Hvilke ledere trenger vi?
Det er noen av spørsmålene som vi stilte da vi slo av en prat med lederne Marita (41) og Anders (42). Marita er ansatt som distriktssjef og Anders som administrasjonssjef. Samtalen går friskt og livlig for seg, for de har mye på hjertet.

Kan dere beskrive dere selv med tre ord?
– Jeg er veldig glad i å jobbe med mennesker, og møte nye folk. Også er jeg litt i overkant nysgjerrig, sier Anders.
– Jeg vil si at jeg er en positiv sjel. Så er jeg engasjert, noe som kanskje tipper over innimellom. Jeg er direkte eller uredd; man må gå litt på, sier Marita.


 

Minner ansatte på hvor heldige vi er

Hvordan tenker dere at de personlige egenskapene dere har kommer godt med i rollen som leder?
– Det er viktig å vise engasjement og tørre å snakke med folk. Jeg er opptatt av å få meg de ansatte slik at vi drar sammen mot målene vi har. Da må jeg bruke tid på å bli kjent med menneskene, og gjennom det tilpasse budskapet slik at vi får samme situasjonsforståelse. Vi er jo heldige som får lov til å jobbe med et så viktig samfunnsoppdrag. Det å være engasjert og positiv gjør at man får den gjennomføringsevnen som vi trenger for å drive oss fremover. Det tenker jeg er viktig som leder i Forsvarsbygg, sier Marita.

Du må stå i upopulære avgjørelser

Hva med deg, Anders, hva tenker du om hvordan dine personlige egenskaper passer inn i lederrollen?
– Det å være leder er ingen solskinnshistorie hver dag. Det er mange krevende dager, og da hjelper det å være utadvendt og være glad i å prate med folk. Det er nyttig for å kunne få med deg folkene dine og få det til å fungere. Så må man være litt uredd og stå i de avgjørelsene som gjør at du ikke alltid er like populær. For det er jo litt sånn det er. Men det er jo en del av jobben å kunne stå i det, sier Anders.

Viktig å tørre å være leder

– Jeg er enig med Anders, jeg tror også det å være uredd er viktig; å tørre å bli kjent med folk. Da vil man også kunne stå bedre i det når det blåser, fordi folk kjenner deg som person, og du kjenner de du jobber sammen med. Det å tørre være direkte, og tørre å lede, er viktig. Vi har vel alle vært borti ledere som ikke tør å lede. Det er bedre å være en leder som tør å stå i det enn å være en som ikke gjør det. Så det er kanskje en av de egenskapene jeg har med meg når jeg skal utøve lederrollen, sier Marita.

Image "Marita lederprofil.JPG" without description

– Det å tørre være direkte, og tørre å lede, er viktig, sier Marita.

Gi ansatte frihet til å utøve jobben

Anders er opptatt av å gi de ansatte de ansatte frihet til å utøve profesjonen sin.
– Jeg er tilhenger av selvgående ressurser. Vi har durkdrevne ansatte i avdelingen som er kjempegode på sitt felt; de kan virkelig jobben sin, og da er det viktig gi dem frihet til å utøve sin jobb og sin profesjon. Så må jeg få ut output og styringsinformasjon som jeg kan gi videre til de nivåene som trenger den informasjonen, sier Anders.

Tre fagbegreper i lederjobben

Kan dere nevne tre fagbegreper som er viktig for dere i jobben som leder?
Marita: – Jeg jobber mye for at vi har riktig situasjonsforståelse, god gjennomføringsevne og risikovillighet. Vi må tørre å ta litt mer risiko for å få opp gjennomføringsevnen, men vi må også ha lik situasjonsforståelse. Driftspersonellet som jobber ute på byggene våre, må også ha et begrep om hva slags tid vi lever i, og hvorfor vi gjør det vi gjør. Det samme gjelder innkjøpere, prosjektledere og ingeniører. Hvis vi ikke ser det samme bildet, vil vi få lavere gjennomføringsevne.

Risikovillighet, hva legger du i det?
– Jeg mener eksempelvis at vi må kunne gå for konsepter som ikke er 100 prosent. Noen ganger må vi ta en risiko for å få gjennomføringsevne og å bygge forsvarsevne. Jeg tror ikke vi klarer det uten å være litt mer villig på risikoaspektet, sier Marita.

Vi kan faktisk være med å bevare freden

Du sier lik situasjonsforståelse er et sentralt begrep for deg Marita. Hvilke tiltak gjør du for å skape den?
– Det jeg gjør i mitt distrikt er å forsøke å kommunisere ut til våre ansatte slik at vi har den samme situasjonsforståelsen. Regelmessig samler jeg mine ansatte og får med meg fagfolk på for eksempel beredskap som kan informere om status. Jeg er opptatt av å peke på viktigheten av hvis vi ikke løser de oppgaver som vi har ansvar for, så svekker vi faktisk det norske forsvar. Vi er med på å bevare freden. Det er ikke så åpenbart som før at det skal være fred i hele vår tid. Det er ikke så lenge siden at det var helt utenkelig at krig kan ramme Norge, men slik er det ikke lenger. Vi er nødt til å være klare, sier Marita.

Viktig å skape forståelse for Forsvarsbyggs rolle

Anders nikker.
– Ja, nå har du stjålet mange av poengene som jeg også har. For å motivere, engasjere og ikke minst omforene både oss ledere og ansatte, er det viktig å forstå Forsvarsbyggs funksjon og rolle i totalforsvaret. Så kan vi eksemplifisere det med det vi nå bygger for Luftforsvaret. Luftforsvaret er moderne og fremtidsrettet, og det er en viktig kapasitet i forsvaret av Norge.

For å fungere så trenger flyene rullebane å lande og ta av på, og de trenger tankanlegg for drivstoff. Det er vi i Forsvarsbygg som faktisk bygger og vedlikeholder de nøkkelfunksjonene som skal til for at flyene fungerer. Og for Hæren sin del så er det helt essensielt at Forsvarets personell har utdanningsfasiliteter og skytefelt for å trene og øve, har kjøkken for å spise, og et sted å sove, sier Anders.

Image "Anders på flyplass.jpg" without description

– Når vi jobber i en så stor eiendomsforvalter som Forsvarsbygg, så er det absolutt variasjon i hverdagen, sier Anders. Her er han ute på Evenes flystasjon. 

Kost, tid og ytelse

Hva med deg Anders; hvilke tre begreper er viktige for deg?
– Da skal jeg være skikkelig kjedelig og konservativ og si kost, tid og ytelse. Blant annet tror jeg vi tidvis bygger for dyrt, blant annet fordi det er mange aktører og interessenter som har innflytelse i prosjektene våre. Så det å være med å være tro mot ambisjonsnivået, ser jeg på som noe av min oppgave. Det er vår rolle å påse at vi kan ikke gå utover de rammene vi er blitt tildelt, sier Anders. Han fortsetter:

Du har faktisk en mulighet til å påvirke

– En del av lederrollen i Forsvarsbygg er å påvirke, og forstå at du faktisk har en mulighet til å påvirke, og være en god rådgiver. For det er mange som tror at man ikke kan det. Vi er bare mennesker alle sammen som prøver å gjøre det beste for sektoren. Man må ikke være redd for å ta kontakt og snakke med Forsvarsdepartementet, Forsvaret eller andre aktører i prosjektene våre. Det å ikke sitte på sidelinjen, men å være aktiv som ansatt i Forsvarsbygg, forventer jeg både av meg selv, andre ledere og medarbeidere. Å være med å bidra er viktig, sier Anders.

Gøy å skape fremdrift

Hva er det som motiverer dere til å gå på jobb hver dag?
– For min del var det spennende å bytte jobb fra Forsvaret til Forsvarsbygg fordi jeg som forsvarsansatt hadde vært med på behovskartleggingen og stille krav til Forsvarsbyggs byggeplaner på Evenes. Da jeg kom inn i Forsvarsbygg og skulle jobbe på andre siden av bordet, var det gøy å se hvordan prosjektet vi bare hadde sett på skrivebordet begynte å materialisere seg og begynne å virke. Man er liksom inne og trykker på ulike knapper i løpet av en dag for få ting til å fungere. Noen knapper må man kanskje trykke litt hardere på enn andre, men du ser effekten av de ulike påvirkningene som man er med på. Å skape fremdrift synes jeg er gøy, sier Anders.

Jeg lærer noe nytt hver uke

– Det jeg har lært av mange år i Forsvarsbygg, er at her blir man aldri utlært. Det er nye aspekter av ting hele tida, og du kommer alltid borti ting som du ikke har vært borti før. Det synes jeg er motiverende. Så hvis du begynner å kjede deg, eller synes ting er litt trist og leit, så har du litt skyld i det selv fordi du har alle muligheter til å la denne organisasjonen inspirere deg, sier Marita.

Ingen andre står klare til å ta over rollene vi har

Marita synes også Forsvarsbyggs samfunnsoppdrag i seg selv er motiverende. – Det både motiverer, og er litt skremmende, å tenke over at det ikke det står ingen andre klare for å ivareta de rollene som vi har dersom det skulle bli krig i Norge. Det tror jeg mange kjenner på. Så i lederrollen blir det viktig å trygge de ansatte, ha systemer på plass, og ikke minst øve og trene sammen med Forsvaret.

Forvalter en nik bygningsmasse

Hva er det som skiller Forsvarsbygg fra andre arbeidsgivere?
– Vi er en veldig stor organisasjon. Vi har mange fagområder innenfor våre vegger, og vanvittig mye god kunnskap som vi har ansatt selv. I tillegg så har vi en bygningsmasse som er helt unik. Vi forvalter alt fra topp moderne anlegg til radaranlegg, festninger og skytebaner. Jeg tror ikke det er noen andre eiendomsforvaltere som ivaretar en slik bygningsmasse som vi gjør, sier Marita.

Image "Marita på byggeplass2.jpg" without description

Marita og kollega ute på en byggeplass på Setermoen. 

Fra regnskap til betong

– Jeg er helt enig i det Marita sier. Når vi jobber i en så stor eiendomsforvalter som Forsvarsbygg, så er det absolutt variasjon i hverdagen. Den ene dagen sitter jeg og ser på regnskapet til organisasjonen, og så er det ut på befaring neste dag og diskutere frostbestandigheten i betong. Du får ganske mange problemstillinger i fanget. Variasjon er absolutt det som er spennende. Så er det perioder der vi har kjent litt på at det har vært tøft på jobb, det må vi bare innrømme. Vi har en stor portefølje med mye press i forhold til leveranser på tid og kostnader, sier Anders.

Vi trenger ledere som tør å lede

Hva slags ledere tror dere Forsvarsbygg trenger?
– Vi trenger ledere som tør å lede, og som Anders sa, som tør å stå i det, og som tør å ta avgjørelser, som snur seg raskt, som henger med og følger med i utviklingen. Vi kan ikke ha ledere som er redd for endring. Jeg tror det vil bli enda mer av endringer fremover, sier Marita.

Tips til nyansatte ledere: Bli kjent med organisasjonen

Anders; hva er ditt beste tips til en nyansatt leder?
– Bruk tid til å bli kjent med organisasjonen. Av og til møter jeg nye medarbeidere som ikke skjønner helt hvem de jobber for. Det er ikke nødvendigvis slik at alle trenger å kunne alt, men en grunnleggende forståelse for hva som er Forsvarsbyggs rolle, det tror jeg er viktig å for alle nyansatte.

Anders Jørgensen Hamnes

STILLING: Administrasjonssjef.

OPPDRAG: Personalansvar for ni ansatte. Blant dem finner vi controllere, administrasjonskonsulenter, prosjektinformasjonsforvaltere og SHA-rådgivere. Avdelingen som Anders jobber i har ansvar for bygging av bygg og anlegg primært for Luftforsvaret.

UTDANNING: Befalsskole, krigsskolens kvalifiseringskurs og stabsskolens fellesoperativ modul. Mastergrad fra Universitetet i Tromsø. 


Marita Strømsør-Bygdevoll

STILLING: Distriktssjef.

OPPDRAG: Leder for en seksjon som består av 24 ansatte som har ansvaret for vedlikehold og drift av alle Forsvarsbyggs eiendommer, bygg og anlegg (EBA) i området. Den største EBA-brukeren i Sør-Troms er Hæren. Marita har to områdeledere direkte under seg. Områdelederne har personalansvar for driftspersonell.

Som distriktssjef skal Marita også ha overblikket over alt som Forsvarsbygg foretar seg i distriktet, også fra de andre avdelinger i Forsvarsbygg. Hun er Forsvarsbyggs lokale kontaktpunkt utad. 

UTDANNING: Bachelorgrad i økonomi og en mastergrad i ledelse.