Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Siviløkonomen Lena

–Jeg jobber med anskaffelser som er avgjørende for landets sikkerhet. Ofte tenker jeg «hvor mye mer motiverende kan det egentlig bli»?

– Kanskje en av de mest spesielle episodene jeg har vært med på i Forsvarsbygg var da jeg for første gang fikk komme inn i vedlikeholdshangaren til et F-35 jagerfly på Ørland hovedflystasjon. Jeg kunne nesten klappe på det. Det var som å møte en kjendis. Og jeg har alltid likt lyden av jagerfly så godt.

Anskaffelser treffer alt vi jobber med

Forsvarsbygg er en innkjøpsorganisasjon, hele 70 % av omsetningen benyttes til å kjøpe varer og tjenester for forsvarssektoren. Ved Forsvarsbyggs kontor i Harstad jobber Lena Bratsberg (45) som seksjonssjef for rammeavtaler og innkjøp.

Seksjonen som Lena leder er en del av anskaffelsesavdelingen i Forsvarsbygg. Alle som han ansvar for offentlige anskaffelser, kontrakter, avtaler og innkjøp er samlet i avdelingen, fordelt på fem lokasjoner.

Lena er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen.

–Siviløkonomi er jo en slags potetutdannelse – den kan brukes til «alt». Det er litt ledelse, det er litt økonomi. I jobben min får jeg jobbe med alt mulig, og brukt litt av alt fra utdannelsen.

–En dag kan vi kjøpe en traktor til drift ute i en leir, og neste dag kan vi ha et møte med forsvarsministeren og forklare hva vi gjør på anskaffelsesfeltet. Så det er egentlig hele bredden jeg vil trekke frem, som gjør jobben utrolig spennende. Det blir aldri kjedelig. Jeg lærer noe nytt hver dag.

Tre fagbegreper

– Kan du nevne tre fagbegreper som er viktige for deg i jobben din?

– Forsvarlig forvaltning, kostnadseffektive leveranser og bærekraft.

– Forklar!

– Forsvarlig forvaltning sier seg nesten selv. Det handler om å følge regelverket til offentlige anskaffelser. Det er også sterkt knyttet til kostnadseffektive leveranser. Vi er opptatt av å få mest mulig leveranser og operativ forsvarsevne for hver krone Forsvarsbygg får inn i husleie eller gjennom investeringsbudsjettene. Vi har en teori om at dersom vi ikke klarer å følge opp kontraktene våre godt nok, så er det fare for verdilekkasjer og at vi blir fakturert for mye. Vi prøver hele tiden å skru på anskaffelsene slik at de blir mest mulig kostnadseffektive.

– Bærekraft er et sentralt begrep. På overordnet nivå er vi knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Vi forsøker å operasjonalisere dette i leveransene våre, blant annet i krav til lave klimagassutslipp og andre miljøfaktorer. Men bærekraft er en totalpakke av samfunnsansvar, og innebærer også andre fokus som menneskerettigheter i leverandørkjeden og arbeidslivskriminalitet på byggeplassen.

Porten på hangaren må faktisk funke

– Samfunnsoppdraget i seg selv er motiverende. Anskaffelser jobber tett på verdikjeden i Forsvarsbygg og får være med å påvirke. Jeg jobber med anskaffelser som er avgjørende for landets sikkerhet. Ofte tenker jeg «hvor mye mer motiverende kan det egentlig bli»?

Forsvarsbygg er en integrert del av forsvarssektoren, og en av de fire sentrale innsatsfaktorene i forsvaret av Norge.

– Du kan tenke deg en port på en hangar på Ørland; hvis den porten ikke går opp, så kommer ikke det F-35-flyet seg ut. Den porten må faktisk funke. Ting henger sammen. Vi som jobber med anskaffelser føler veldig på at vi bygger forsvarsevne hver dag, forklarer Lena.

Hektisk, men høy trivsel

– De ansatte sier alle at de har det veldig bra på jobb. Tre hos meg har jobbet her i over 20 år, og det sier litt om at man trives. Utviklingsmulighetene vi jeg si ubegrensede. Vi har fokus på at de ansatte skal få utvikle seg, og det er det gode muligheter til.

Lena sier videre at det av og til kan være vanskelige faglige problemstillinger der det ikke er to streker under svaret. Det er også svært hektisk til tider. Som ansatt er det en fordel å være fleksible og løsningsorientert, og ha en indre trygghet.

– Hvis jeg går en tur gjennom gangen til kaffemaskinen er det ofte noen har spørsmål, og vi må gjøre noen kjappe juridiske avklaringer om det vi kan gjøre og ikke gjøre. Kalenderen min er ganske full ja, men jeg forsøker å puste mellom slagene. Samtidig passer vi på hverandre og tar vare på hverandre. Jeg har veldig gode kollegaer.

Reis ut og opplev hvordan det er der ute

Lena forklarer at som ansatt på anskaffelser får du være med å påvirke veldig mye. Du får jobbe i en stor etat med stor geografisk spredning.

–Du får oppleve Norge sitt langstrakte land, og får være med på små til store ting du egentlig ikke visste om. For eksempel har vi en kollega i Bergen som har kjøpt et orgel til Akershus slottskirke og hun har vært i Tyskland for å se på et restaureringen av et rosevindu fra Akershus festning.

–Jeg tror at hvis du har interesse for dette fagfeltet, så er det ikke så veldig mange andre steder du kan få så mye innsikt gjennom den daglige jobben din, og få så mye utfordringer på bordet.

–Hva er ditt beste tips til en nyansatt?

– Reis ut og opplev hvordan det er der Forsvaret er. Forsvarsbygg er til stede over hele landet der Forsvaret er, på de mest «nøgne-ø-lokasjoner» hvor du ikke skulle tru at nokon kunne bu. Den beste måten å kjent med organisasjonen gjennom å se det med egne øye. Dette tror jeg er avgjørende for å kunne levere i en jobb i Forsvarsbygg, avslutter Lena.

 

Stilling: Seksjonssjef rammeavtaler og innkjøp i Forsvarsbygg.
 
Lokasjon: Harstad.
 
Oppdrag: Overordnet ansvar for Forsvarsbyggs rammeavtaler og innkjøp. Leder for syv ansatte.