Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Festningsverkene, en del av nasjonsbyggingen

Da forfatter og historiker Geir Stian Ulstein bodde i Italia ble han veldig interessert og nysgjerrig på dette med at militærarkitektene var det aller gjeveste i renessansen. At kunstnere vi alle kjenner, som Michelangelo og Leonardo da Vinci, aller helst ville blitt betraktet som militærarkitekter – at det var viktigere for dem det enn å være malere, skulptører eller oppfinnere.

- Tilbake i Norge tok jeg denne tanken til norske forsvarsverk, hvem var det egentlig som tegnet dem, og hvorfor er ikke navnene på dem som tegnet dem allmennkunnskap med tanke på at det er byggverk som har stått opp mot 700 år. Boken begynte med dette, og ble etter hvert en fortelling om 14 av festningsverkene i Norge, forteller forfatteren.

Tre års arbeid og 14 festninger
Boken har vært i arbeid periodevis siden 2018, da jeg fullførte boken om Tysklandsbrigaden. Reise-problemene de siste årene har skapt en del vansker i forhold til arkivbesøk og generelle besøk til festningene. Samtidig har de digitale arkivene i Norge, Sverige og Danmark vært til stor hjelp. I arbeidet med boken har forfatteren besøkt 14 norske festninger.

Et referanseverk om festningene
Boken «Norge stein for stein – historien om festningene våre» inneholder et antall historiske fotografier, historiske skisser og fotografier. Boken er utgitt av Spartacus forlag, og løfter frem festningene som sentrale norske kulturminner, noe Forsvarsbygg arbeider for å fremme. Forsvarsbygg har bidratt til boken med verneplaner og diverse illustrasjoner

- Målet har vært å vise frem festningsverkene på en interessant måte, og samtidig sette fingeren på hvor viktige byggverkene har vært for å forme det Norge vi kjenner i dag. Når det kommer til å bringe inn ny kunnskap til landet og å spre dette til flest mulig, samtidig skape en stolthet og en samhørighet som nasjon, er det mange sider ved festningsbygging og bemanning som har fungert som en katalysator. De som bygde festningene, konstruerte i den synsvinkelen det som skapte Norge, slik vi kjenner det. Det har derfor også vært en glede å sette fokus på de som tegnet festningene og fortelle det lille som er kjent om dem, sier forfatter Geir Stian Ulstein.