Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no
Image "Oftedal, Marte.9995_2011_høyoppløselig.jpg" without description

Marte Oftedal

Avdelingsleder Kulturminne / Kulturminnevern

Marte er sivilarkitekt med videreutdanning i arkitekturhistorie og restaurering. Yrkeserfaring fra Riksantikvaren, Miljøverndepartementet og Forsvarsbygg. Bred kompetanse innenfor kulturminneforvaltning med vekt på prosesskunnskap, myndighetskontakt, fredning, landsverneplaner og forvaltningsplaner. Hun har god kunnskap om vernevurdering og utvelgelse og lang erfaring med fredning og verneplaner som virkemiddel.

God kjennskap til aktører og rollefordelingen innenfor kulturminneforvaltningen med særlig vekt på forvaltning av statens kulturhistoriske eiendommer. Spisskompetanse på forsvars- og helsesektorens kulturminner.