Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no
Image "Roberta Havran (5).JPG" without description

Roberta Luciani

Seniorarkitekt / siv. arkitekt / faggruppe kulturminne

Oslo

Fagområder: Kulturminnevern med fokus på ny bruk, arkitekturprosjektering, forvaltningsplaner

Roberta har lang og bred erfaring fra rehabilitering av historiske og verneverdige bygninger. Hun har svært god kunnskap om stilhistorie og historiske bygge- og innredningstradisjoner. Hun har spisskompetanse i interiørarkitektur hvor det historiske uttrykket kombineres med det moderne.

Hennes erfaring og ansvarsområder omfatter kulturminneforvaltning, verne- og forvaltningsplaner, mulighetsstudier, tilstandsanalyser, prosjektering og prosjektledelse. Roberta har tidligere erfaring fra Riksantikvaren i Oslo, Akershus fylkeskommune og hadde egen arkitektpraksis i mange år i Italia.

Roberta er utdannet sivilarkitekt ved Universitet Sapienza i Roma, med spesialisering i arkitekturhistorie og norsk etterkrigsarkitektur. Hun har i tillegg fagkurs fra Romasenteret (ICCROM).

Roberta har innehatt ulike verv; i dag leder hun den norske komiteen IcoFort under Icomos.