Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no
Image "SIRI HOEM 2.jpg" without description

Siri Hoem

Seniorarkitekt / siv.arkitekt / Kulturminnevern

Fagområder:  Kulturminnevern, tradisjonelle håndverksteknikker, forvaltningsplaner, fredningssaker.

Siri Hoem har bred kompetanse innenfor kulturminneforvaltning på kommunalt og statlig nivå. Hun har lang erfaring med forvaltning etter plan- og bygningsloven, kulturminneloven og svalbardmiljøloven. Dette omfatter alle sakstyper, fra utarbeidelse av planforslag, fredningssaker og forvaltningsplaner til byggesaksbehandling, verdivurdering, tilrettelegging for ny bruk og råd om vedlikehold. Siri har de siste årene arbeidet mye med fredning, inklusive tilstandsvurdering og fredningsgjennomgangen for Oslo. Hun har spesiell kompetanse på forvaltning av kulturminner på Svalbard, herunder istandsettingsarbeider og bygningsdokumentasjon.

Siri er sivilarkitekt fra NTH med etterutdanning i teknisk bygningsvern. Hun har yrkeserfaring fra Byantikvaren i Oslo, Riksantikvaren og Sysselmannen på Svalbard.