Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innledning

Katalogen inneholder opplysninger om alle eksisterende byggverk, konstruksjoner og fortifikatoriske anlegg innenfor denne planens avgrensing av Hegra festning. Hvert katalogoppslag inneholder en tekstdel med nøkkelopplysninger, historikk, beskrivelse og vernevurdering, samt en illustrasjonsdel med kartfestning, tegninger og fotografier.

Katalogen er i hovedsak resultatet av en gjennomgang av arkivalia i Riksarkivet i Oslo og arkivet ved Rustkammeret i Trondheim. Av materialet som er gjennomgått skal særlig nevnes katalogen for Artilleriet til 1940 (Riksarkivet i Oslo) som inneholder alt korrespondanse i anleggsperioden med detaljerte beskrivelse av byggverkene og tegninger. Dette utfylles av materiale fra arkivene i Generalstaben 18141940 og Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940 (Riksarkivet i Oslo). I tillegg kan nevnes FMUs tegningsarkiv i Oslo der mesteparten av eldre tegningsmaterialet er hentet fra (se kap.4). De historiske opplysningene er kontrollert og supplert ved befaringer. Byggverkene har fått navn som samsvarer med navnetradisjon, mens inventarnummerne er nye.

Byggverk som er fjernet er nevnt i historikkens del Det opprinnelige anlegget, og med særskilte rubrikker i katalog-delen. Lokalisering av flere av disse fremgår også Historisk rekonstruksjon, Fredsleiren. Kulturmiljøet er omtalt i Kulturmiljøet – beskrivelse og vurdering. I katalogdelen er det ikke medtatt kanoner og andre løse gjenstander, flaggstenger, og andre mindre installasjoner og objekter.

Det er tatt med en rekke nye bilder fra både hovedfortet og utenverkene, som viser mangfoldet og tilstanden til byggverk og øvrige spor etter militær virksomhet innen verneområdet. Bildene er supplert med en tekst som forklarer motivet og en kartfesting.

Katalogbidrag

Katalogisering og tekst: Roberta Luciani Havran.

Foto når ikke annet er oppgitt: Jiri Havran.

Historiske tegninger når ikke annet oppgitt: Forsvarsmuseets arkiv Oslo (FMU).

Image "chapter-9-137-1.jpg" without description

Utdrag fra Manchester Guardian 16. april 1940.