Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tema: Bryggerier på militær grunn

Image "070902c_182_01.jpg" without description

Image "070902c_182_02.jpg" without description

I 1890-årene ble det oppført et bryggeri i teglstein i det smale mellomrommet mellom marketenteriet i 0056 (senere kalt Marinemusikken) og kjøpmann Broch i «Solbakken» (0054) som nylig er solgt. Bryggeriet ble oppført for sistnevnte og erstattet et tidligere bryggeri i kjelleren. Solbakken var privateid frem til 1916, men ble oppført på Forsvarets grunn. Tegningen i Forsvarets arkiv, kanhende utført av etatens egne arkitekter, viser at det var et samrøre mellom private og militære interesser når det gjaldt å dekke stasjonens behov for fødevarer, matservering og overnatting (se også katalogoppslag for 0056, 0054 og 0042). Den inneklemte plasseringen og en dør ut mot bakgården og bryggeriet fra «Marinemusikken» (0056) ved siden av, kan tyde på at marketenteriet som lå i denne delen av bygningen også har benyttet bryggeriet, men dette er ikke nærmere undersøkt. Bryggeriet ble revet på 1970-tallet, i samme periode som også Citadellet ble utradert.

0296 Torpedolager – nedre

Image "070902c_182_03.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_182_04.jpg" without description

Torpedolager, nedre, sett fra sørøst.

Inv.nr. og navn

0296 Torpedolager – nedre

Tradisjonelt navn

Oppført / arkitekt

1940–1945

Nåværende funksjon

Lager

Opprinnelig funksjon

Torpedolager

Historikk

1940–1945

Oppført av den tyske okkupasjonsmakten

1970–1984

Utbedring og omtekking av tak, utbedring av puss, utskifting av vinduer. Innvendig rehabilitering elektriske installasjoner m.v.

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Bygningen sto sentralt i tyskernes etablering av hovedlager for torpedoer på Østøya under annen verdenskrig. Det er oppført i rammer av armert betong utfylt med utmurt 1½-steinsmur. Den ekstyske bygningsmassen på Karljohansvern er imidlertid fragmentarisk bevart og er med få unntak ikke tillagt verneverdi