Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mosjøen

Ute av Forsvarets eie.

Image "182401_Mosjoen_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

182401

Etabl.navn:

Mosjøen

Etablert år:

1911

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Standkvarter for IR 14

Opprinnelig operativ sammenheng

Regimentsbygningen ble innkjøpt i 1911 for å tjene som standkvarter for Søndre Hålogaland Infanteriregiment nr. 14, opprettet ved hærordningen av samme år. Endel depotbygg ble oppført på Skjervengan i Mosjøen, mens øvingsplassen kom til å ligge på Drevjamoen.

Image "80478_256_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Etablissementet består hovedsaklig av boliger og kontorbygg samt befalsmesse. Bygningene ligger tildels spredt og inngår i Mosjøens kvartalsstruktur. Den 2 1/2 etasjer høye, tofløyede regimentsbygningen på hjørnet av Kirkegata og Peter Bechs gate er oppført i sveitserstil, med saltak, stående panel malt i oker og mørkebrune vinduer med hvite omramninger.

Image "80478_256_03_a.jpg" without description

Regimentsbygningen i Peter Bechs gate, inv. nr. 0001.

Historikk

1911–59: Etter den nye hærordningen av 1911 ble Søndre Hålogaland Infanteriregiment nr. 14 opprettet med standkvarter i Mosjøen. Grunnstammen i regimentet var Vefsn, Ranen og Salten kretskompanier som ble opprettet i 1898. Kompaniene ble senere utvidet til bataljoner. Kompaniene Vefsn og Ranen hadde fra starten hatt øvingsplass på Dolstadvollen i Mosjøen, men øvingsplassen ble fra 1912 flyttet til Drevja. Regimentsbygningen ble innkjøpt i 1911 som standkvarter for det nyopprettede regimentet. Gården opprinnelig oppført i 1903 for Ludvig Vatshaug. Bygningen var en av de siste store tregårdene som ble reist i Mosjøen før murtvangsloven av 1904 stanset videre utbredelse av denne bygningtypen. Mosjøen var standkvarter for IR 14 frem til 1959.

1959: Gjennomgripende omlegging av kommandostrukturen og landforsvarets organisasjon i Nord-Norge. Hensikten var å få samme kommandoordning i fred som i krig og å skape et sterkt lokalt forsvar i de viktigste områdene, samtidig som mobiliseringstidene skulle søkes redusert. Det utvidede forsvarsdistrikt nr 14 fikk betegnelsen Sør-Hålogaland Landforsvar SHLF/IR 14. I tillegg til tidligere oppgaver som var å sette opp og repetisjonsøve mobiliseringberedte infanterister, fikk sjef SHLF/IR 14 ansvar for operativ planlegging i fred og ledelse i krig av alle landmilitære styrker og Heimevern i distriktet. Standkvarteret i Mosjøen ble opprettholdt.

1970: Opprettelse av Kombinert regiment (KR) 14.

1983: KR 14 endret navn til Brigade 14.

1987: Regimentsbygningen ble tildelt Vefsn kommunes byggeskikkpris for istandsetting og rehabilitering.

1995: 1. august 1995 ble Sør-Hålogaland landforsvar/Infanteriregiment nr. 14 lagt ned og Sør-Hålogaland regiment med standkvarter i Mosjøen opprettet.

2007: Regimentsbygningen solgt til private.

Vern

Fredede inv.:

0

Totalt ant. inv.:

11

Ant. inv. m/ vern:

1

Regimentsbygningen er historisk viktig som standkvarter for IR 14 fra 1911 til 1959 og SHLF/IR 14 fra 1959–95.

Bygningen inngår i bystrukturen i Mosjøen som inneholder flere verneverdige miljøer og enkeltbygninger.

Bygningen har gjennomgått en omfattende rehabilitering på 80-tallet hvor store deler av bygningsmaterialer og detaljer ble skiftet ut. Rehabiliteringen er imidlertid utført slik at eksteriøret i stor grad samsvarer med den opprinnelige utformingen.

Gården har hatt en viktig funksjon som standkvarter for IR 14 helt siden 1911. Som stor og representativ trebygning fra det første tiåret av dette århundret er bygningen sjelden for landsdelen.

Merknad

Bygningen er regulert til spesialområde bevaring.

182401 Mosjøen

Image "80478_257_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventarer

Bygning med verneverdig eksteriør verneklasse 2

Inv.nr.

Opprinnelig funksjon

År

0001

Regimentsbygning

1903 (solgt)