Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Elton orografstasjon

Se også verneplan for Oscarsborg festning på www.verneplaner.no.

Image "062802_Elton_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

062802

Etabl.navn:

Elton

Etablert år:

1908/09

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren v/ Kystartilleriet

Nåværende funksjon:

Ikke i bruk

Opprinnelig funksjon:

Fremskutt orografstasjon for Oscarsborg befestninger

Opprinnelig operativ sammenheng

Oscarsborgs lave beliggenhet gjorde det vanskelig å oppdage fiendtlige skip tidlig og vanskelig å benytte orograf (stedsbestemmer) med tilstrekkelig presisjon. Det ble derfor etablert flere såkalte fremskutte orografstasjoner på landsidene, lagt til høytliggende punkter med stor optisk horisont: Stjernås, Barlindås, Sonsås og Brønnsåsen nord for Elton gård i Hurum. Stasjonene stod i telefonisk forbindelse med festningen og kunne dermed innrapportere fiendtlige skips posisjoner direkte.

Image "80477_264_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Etablissementet – som kun består av den nedlagte orografstasjonen – ligger på toppen av Brønnsåsen litt nord for Elton gård, i et kupert terreng med tett furuskog. Stasjonen, som ligger 157 m.o.h., er delvis utsprengt i fjell og delvis murt. Brystvernet utgjøres dels av bruddstensmur, dels av grunnfjell. Stasjonsrommet er et murstenshus med svakt skrånende pulttak. Veggene består av enstens mur; taket består av kraftige I-jern som understøtter et betongdekke ca. 1/2 m tykt. Dekket er forbundet med brystvernet, sidemuren og fjellet. På bakveggen (mot nord) finnes en ytre jerndør og en indre tredør samt et vindu i jernramme. Stasjonsrommet har en grunnflate på 3,0 x 2,5 m og har gulv av betong. Instrumentsøylen er fjernet. Rommet har vært kledd med 1'' panel, men dette har for en stor del råtnet bort. Sikteåpningene har vært dekket med trelemmer. Over nedskjæringen bak inngangen har det tidligere vært en provisorisk overdekning av bølgeblikk.

Historikk

Image "80477_265_01_a.jpg" without description

Utsikt fra Elton siktestasjon.

1908/09: Stasjonen oppført. Den var etter dette kun bemannet under de årlige sommerøvelsene.

1914–18: Stasjonen var i beredskap under nøytralitetsvakten.Mannskapet var forlagt i to lemmebrakker (levert av Strømmen Trevarefabrikk) som ble plassert ved Elton teglverk.

1923: Brakkene tatt ned og flyttet opp til stasjonen på Brønnsåsen.

1940–45: Brakkene fjernet under okkupasjonen.

1945–1999: Stasjonen har såvidt vites ikke vært i aktiv bruk.

2007: Anlegget avhendet.

Vern

Verneklasse:

2

Totalt ant. inv.:

0

Ant. inv. m/vern:

0

Militærhistorisk landskap

 

Orografstasjonene er representanter for strålekartmetoden, en teknologi som fikk epokegjørende betydning for artilleriets treffsikkerhet. Man har valgt å prioritere vernet av stasjonen på Stjernås (etablissement nr. 021101), da denne er i bedre stand og har en lettere tilgjengelighet enn Elton. Begge etablissementer er imidlertid plassert i verneklasse 2.

Image "80477_266_01_a.jpg" without description

Kartet fra 1907 viser utstrekningen av Forsvarets eiendom, verneområdet omfatter hele eiendommen.

062802 Elton

Image "80477_267_01_a.jpg" without description