Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Falkenstensåsen

Ute av Forsvarets eie.

Image "070103_Falkenstensaasen_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

070103

Etabl.navn:

Falkenstensåsen

Etablert år:

1902

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren ved Festningsartilleriet

Nåværende funksjon:

Friområde

Opprinnelig funksjon:

Kanonbatteri

Opprinnelig operativ sammenheng

Batteriet på Falkenstensåsen var et av Karljohansverns utenverker, og hadde som oppgave å forsvare landtilgangene mot Horten. Denne oppgaven delte Falkensten med batteriet Braarudåsen, nærmere fjorden i syd. Falkensten var rettet mot området Falkensten-Borrevannet, Braarudåsbatteriet mot Sem-Rørestrand.

Image "80477_286_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Batteriet ligger på Falkenstensåsens høyeste punkt, 122 m.o.h. nordvest for Horten sentrum. Bak batteriet faller åssidene bratt ned i vest, øst og nord.

Falkenstenbatteriet var bygget som en forberedt stilling for feltkanoner med en åtte meter bred sammenhengende kanonstandplass. Batteriet er i dag delvis gjengrodd. Brystvernets øvre kant er på 1,1 m, og det er dels nedsprengt i fjell og dels oppmurt med grusfylling. Innsiden var kledt med tørrmur i nedre del og et jorddekke.

Historikk

1890-årene: Generell opprustning av Forsvaret på slutten av 1800-tallet, blant annet som følge av den økende spenningen i forholdet til Sverige.

1901–02: Etablert et batteri på Falkenstensåsen ved Horten etter kgl.res. av 31. august 1901. Utgiftene var dekket av ekstraordinær bevilgning i 1902/03 til armeen for å sikre landtilgangene til Kristiania. Grunnen ble fraskilt av Falkensten gård ved ekspropriasjon. Militæretaten fikk bruksrett til vei fra Bakken, via husmannsplassen Orerønningen. Vogner og spann fikk plass i ly av en ås, 50 m bak batteriet.

1903: Falkenstenbatteriet ble underlagt Kystartilleriet.

1906: Et nærliggende utsiktstårn hadde god oversikt og var dekket av trær. Posisjonsartilleribataljonen anbefalte derfor tårnet som kommandoplass i 1906. Avtale ble inngått med eieren av Falkensten gård om at militæretaten ved Feltartilleriet skulle kunne bruke tårnet. Orienteringsbord montert.

1950-tallet: Falkensten nærforsvarsanlegg bygget ut i Falkenstenområdet ca. 1952.

1998: Batteriet ligger i dag i et turområde. Deler av området omkring er bebygget. Braarudåsbatteriet er ikke lenger er i Forsvarets eie.

2005: Etablissementet solgt med verneklausul til Horten kommune.

Image "80477_287_01_a.jpg" without description

Brystvern.

Image "80477_287_02_a.jpg" without description

Brystvern.

Vern

Verneklasse:

1

Totalt ant. inv.:

1

Ant. inv. m/vern:

1

Batteriet med militærhistorisk landskap

 

Batteriet på Falkenstensåsen har verdi både som en del av Karljohansverns utennverker og som enkeltanlegg. Batteriet dokumenterer en viktig militær utbyggingsperiode og må også ses i sammenheng med flere befestningsanlegg bevart fra denne tiden.

Vernet omfatter alle spor etter militær virksomhet innenfor eiendomsgrensen.

070103 Falkenstensåsen

Image "80477_287_03_a.jpg" without description

Inventar med vern

Bygninger med verneverdig eksteriør, verneklasse 1

Inv.nr.

Opprinnelig funksjon

År

1051

Batteri

1902