Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fetsund batteri

Solgt ut av Forsvaret 2008.

Image "022701_Fetsund_batteri_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

022701

Etabl.navn:

Fetsund batteri

Etablert år:

1898

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren ved Festningsartilleriet

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Depot

Opprinnelig operativ sammenheng

Fetsund batteri ble bygget ut for å kunne forsvare overgangen over Glomma ved Fetsund. Anlegget er et av de tidligste i det som skulle bli et større forsvarssystem av sperrefort og forberedte stillinger langs grensen anlagt i forbindelse med løsrivelsen fra unionen med Sverige. Depotleiren som ble opprettet på baksiden av åsryggen for å være godt dekket, inneholdt materiell til batteriet og styrker som skulle forsvare broen ved en eventuell konflikt.

Image "80477_154_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80477_154_03_c.jpg" without description

Platekledt depot, inv.nr. 0003.

Fetsund batteri ble lagt til et høydedrag vest for Glomma og Fetsund. Fra batteriet er det godt utsyn over områdene omkring med elven, broen ved Fetsund og store deler av østre bredd. Depotleiren ligger på baksiden av åsryggen. Her ligger det et samlet og helhetlig, lite bygningsmiljø med interessante bygninger. Telthuset (inv.nr. 0002), kanonskuret (inv.nr. 0001), et ammunisjonsmagasin (inv.nr. 0003) og et skur for krigsbromateriell (inv.nr. 0004) er alle i bra stand og har høy grad av opprinnelighet. Magasinet og skuret er utført i stående panel med blikkledning, noe som etterhvert ble vanlig for bygninger brukt til å lagre sprengstoff eller ammunisjon.

Selve batteriet, som ligger på kommunal grunn litt lenger øst, er et enkelt buet batteri med kanonstillinger.

Historikk

Image "80477_155_01_a.jpg" without description

Fetsund batteri kontrollerte østbredden ved Glommas utløp i Øyeren. Batteriet ligger i dag på kommunal grunn.

1800-tallet: Fetsund spilte en militær rolle i forbindelse med svenske styrkers innmarsj i Aurskog-Hølandområdet april 1808. Det var også satt opp styrker i området under Napoleonskrigen 1807–14.

1890-årene: Konsulatsaken medførte økt spenning mellom Sverige og Norge. På Fetsund ble det etablert en telthustomt, litt vest for Fetsund jernbanestasjon.

1898: På Fetsund ble det høsten 1899, etter Stortingets beslutning, ervervet en ny tomt ved ekspropriasjon fra Vilberg gård og Garder øvre gård. Arbeidet påbegynt i desember 1898 og batteriet ferdigstilt i april 1900. Fetsundbatteriet fikk buet form, jordvoll, innvendig mur med plass for fire posisjons- og fire feltkanoner.

1905: Etter en regjeringskonferanse 13. september ble det besluttet å iverksette delvis mobilisering, noe som innebar at styrker ble oppsatt og utplassert i grupperingsområdene. Ved Fetsund var totalt ca. 1450 mann fra Valdres linjebataljon og en eskadron landstormdragoner.

1907: Et eldre telthus tilflyttet fra Enebakk kirke. Et tilbygg som ble oppført samtidig er senere fjernet.

1979: Fetsund batteri regulert til spesialområde og friområde. Montert strongdør på telthuset.

1998: Lageret brukt for lagring av krigsbromateriell. Batteriet ligger på kommunal grunn.

2004: Fire bygninger fredet.

2006: Overført til Skifte Eiendom for avhending.

2008: Solgt med fredningsklausul til Fet kommune. Eiendommen regulert til almennyttig formål.

Vern

Fredede inv:

4

Totalt ant. inv.:

9

Ant. inv. m/vern:

4

Militærhistorisk landskap med bygninger

 

Anlegget på Fetsund har vesentlig militærhistorisk interesse på grunn av batteriets rolle i et omfattende og viktig forsvarssystem mot Sverige. Militæranleggene som ble bygget ut i denne perioden, har symbolverdi i forbindelse med nasjonens løsrivelse fra unionen.

Etablissementet er videre interessant fordi det er bevart bygninger for lagring av kanoner i tilknytning til batteriet, noe som er sjeldent ved de enkle grensebefestningene. Militæranleggene som ble bygget ut i denne perioden vurderes som en viktig gruppe militærhistoriske kulturminner i en nasjonal sammenheng. Vernet omfatter alle spor etter militær aktivitet innenfor angitt område.

Bygningene i verneklasse 1 ble fredet ved forskrift 06.05.04.

Image "80477_156_01_a.jpg" without description

Platekledte depotbygninger, inv.nr. 0003 t.v. og 0004 bak.

Image "80477_156_02_a.jpg" without description

Telthus, inv.nr. 0002, flyttet fra Enebakk kirke i 1907.

022701 Fetsund batteri

Image "80477_157_01_a.jpg" without description

Bygninger med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Kanonskur

ca. 1900

0002

Telthus

1808

0003

Depot

ca. 1900

0004

Ammunisjonsmagasin

ca. 1900

Image "80477_157_03_a.jpg" without description

Platekledt ammunisjonsmagasin, inv.nr. 0004.