Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

FSTN Kløfta

Anlegget er ute av Forsvarets eie (solgt 2014).

Image "023513_FSTN_Klofta_14x7_250.jpg" without description

Opprinnelig operativ sammenheng

Kortbølgesenderen ble etablert av den tyske hær i 1943 og var tyskernes hovedradiostasjon i Sør-Norge. Grunnforholdene på Kløfta med leirgrunn som gir gode jordingsforhold var bakgrunnen for etableringen og den fortsatte bruken av stasjonen.

Image "80477_176_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Radiostasjonen ligger på Kløfta i Ullensaker kommune, ca. én mil sør for Jessheim. Landskapet er lett kupert med store åpne områder avbrutt av tette furulunder.

Radiostasjonen var i utgangspunktet forsøkt kamuflert som et gårdstun, der den opprinnelige radiosenderen skulle minne om en låve. I tillegg var det to brakker med arker hvorav kun den ene står i dag (inv.nr. 0003). Rødbrakka har, bortsett fra nytt tak, høy opprinnelighet.

I etterkrigstida er det kommet til en ny kombinert administrasjonsbygning og radiosender (inv.nr. 0004) som bryter anleggets tunform. Anlegget var omgitt av nærforsvarsstillinger, men disse er i dag borte.

Den opprinnelige radiostasjonen (inv.nr. 0005) har gjennomgått en del endringer i eksteriør og interiøret i endeseksjonene. Bygningen har fått nye vinduer, på østsiden er det satt inn ny port og det er lagt nytt gulv i endeseksjonene. Midtseksjonen har imidlertid bevart den opprinnelige kledningen, kabelinngangene i veggen, kabelgraver i gulv og forsterkede partier i gulvet der radiosenderne sto.

Tyskerne anla et vannbasseng i bunker (inv.nr. 0631) som ble brukt til kjøling av rørene i kortbølgesenderen og som ferskvannsbasseng. Bunkeren er fremdeles i bruk som vannreservoar i tilfelle brann.

Historikk

Image "80477_177_01_a.jpg" without description

Den opprinnelige radiostasjonen, inv.nr. 0005.

1943: Tyskerne anla radiostasjonen på Kløfta.

1945–50: Ved fredsslutningen overtok politistyrkene som kom fra Sverige stasjonen, før Televerket fortsatte radiovirksomheten fra høsten 1945 og fram til ca. 1950. Televerket flyttet de to tyske 20 kw senderne til Jeløya der de ble brukt i forbindelse med NRKs utenlandssendinger.

Ca. 1950: Hærens samband overtok stasjonen. Det ble da installert opprinnelige tyske kortbølgesendere for kommunikasjon mellom Hærens overkommando og distriktskommandoene. En av brakkene som var lik dagens Rødbrakka (inv.nr. 0003) ble revet.

Ca. 1958: Mot slutten av 1950-tallet fikk stasjonen nytt kortbølgeutstyr for morse og fjernskrivning. Signalene ble fjernstyrt fra sambandssentralen på Akershus festning.

1963: I 1961/62 ble det satt i gang arbeid med en ny radiostasjon på Kløfta. Bunkeren og huset over sto ferdig i 1963.

1972/73: Stasjonen overført til FKS på Holmenkollen.

1989: Antenneparken byttet ut.

1992/93: Bunkeren renovert.

2007: Anlegget brukes fremdeles som kortbølgesender, men fjernstyres i dag fra Forsvarskommando Sør-Norge utenfor Stavanger.

2014: Anlegget solgt.

Vern

Verneklasse:

2

Totalt ant. inv.:

29

Ant. inv. m/vern:

5

Bygninger med verneområde

 

Radiostasjonen på Kløfta var hovedradiostasjon for de tyske styrkene i Sør-Norge under annen verdenskrig. I etterkrigstida har stasjonen vært sentral i sambandet mellom hærledelsen og distriktskommandoene.

Bygningene har gjennomgått en del endringer, både i eksteriør og interiør. Som helhet er imidlertid bygningsmiljøet godt bevart. Nybygget viser videreføringen av den opprinnelige aktiviteten og utviklingen innen radioteknologi med nye krav til sikkerhet.

Bygningene har på grunn av deres sentrale posisjon i både tysk og norsk radiovirksomhet militærhistorisk verdi. Det tette bygningsmiljøet og den fortsatte funksjonen gir stedet miljø- og pedagogiske kvaliteter.

Bevaringen omfatter bygningenes eksteriør og i noen tilfeller også interiør, og området innenfor grensene for Forsvarets daværende eiendom.

Image "80477_178_01_a.jpg" without description

Vannbunker, inv.nr. 0631.

Image "80477_178_02_a.jpg" without description

Kabelgraver i gulv, inv.nr. 0005.

023513 FSTN Kløfta

Image "80477_179_01_a.jpg" without description

Inventar med vern

Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør, verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0003

 Garasje/MOB-lager/kasuner

1943

0004

 Radiostasjon/bunker

1963

0005

 Lager/Verksted/Forlegning

1943

Bygninger med verneverdig eksteriør, verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0006

 Aggregathus

1957

0631

 Vannbunker/brannvannsreservoar

1943