Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hamar flyplass

Ute av Forsvarets eie.

Image "040305_Hamar_flyplass_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

040305

Etabl.navn:

Hamar flyplass

Etablert år:

Ca. 1800

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Telthus

Opprinnelig operativ sammenheng

Etableringen av de eldste ekserserplassene henger sammen med oppbyggingen av den nasjonale hæren som startet på midten av 1600-tallet. Denne oppbyggingen er første fase i Forsvarets etablering utenfor festningsbyene. Fram til begynnelsen av 1700-tallet foregikk eksersisen på kirkebakken og utstyret ble lagret på kirkeloftet. Utover på 1700-tallet ble det etablert særskilte ekserserplasser med egne bygninger for lagring av materiell, de såkalte telthusene. Ekserserplassene ble gjerne lagt i forbindelse med hoved- eller kongeveier. Stafsskogen ekserserplass lå rett ved den gamle kongeveien som gikk gjennom bygda.

Image "80477_222_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Stafsskogen eksisterer ikke lenger som ekserserplass, og telthuset hører i dag til etablissementet Hamar flyplass som ble åpnet i 1950. Bygningen er et typisk 11/2 etasjes telthus, som er laftet og panelt. Det aller meste av den utvendige kledningen er opprinnelig, men den ene gavlveggen har nytt panel. Telthuset står på betongpilarer. Bygget er noe sammensunket i taket, men er ellers i god stand. I tillegg til telthuset består etablissementet av fem bygninger som alle er oppført i etterkrigstiden.

Historikk

Ca. 1750: Stafsskogen ekserserplass grunnlagt.

1800–1950: Telthuset på Stafsskogen ekserserplass ble bygget omkring 1800. Telthuset har siden fungert som lager for forskjellige militære enheter. I tillegg til å være en ekserserplass har Stafsskogen vært et viktig samlingssted i bygda.

1950: Hamar flyplass åpnet.

1998: HV 05 disponerte telthuset.

2001: Telthuset solgt.

2006: Telthuset solgt til grunneier.

2007: I henhold til reguleringsdokument er flyplassen foreslått nedlagt og og området utnyttet til boligbebyggelse.

Image "80477_223_01_a.jpg" without description

Stafsskogen telthus er bygget omkring 1800 og i god stand.

Vern

Fredede inv:

1

Totalt ant. inv.:

14

Ant. inv. m/vern:

1

Telthus med verneområde

 

Telthuset på Hamar flyplass er administrativt fredet og har som en karakteristisk militær bygningstype stor militærhistorisk verdi. Telthusene var et meget viktig element i etableringen av ekserserplassene som startet på begynnelsen av 1700-tallet, som igjen henger sammen med oppbyggingen av den nasjonale hæren fra midten av 1600-tallet. Utviklingen av den moderne norske hæren i dette århundret har gjort de gamle ekserserplassene med sine telthus overflødige, og de engang så tallrike telthusene er stort sett forsvunnet. Telthuset er derfor sjeldent og har dertil med sine rundt 200 år høy aldersverdi. Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør samt alle spor etter den militære aktiviteten innenfor verneområdet.

040305 Hamar flyplass

Image "80477_223_02_a.jpg" without description

Bygning med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer.

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0002

Telthus (solgt)

ca. 1800