Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Holmenkollen leir

Ute av Forsvarets eie (solgt 2007).

Image "030117_Holmenkollen_leir_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

030117

Etabl.navn:

Holmenkollen leir

Etablert år:

1940–45

Opprinnelig forsvarsgren:

Det tyske luftforsvaret

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Kommandoanlegg

Opprinnelig operativ sammenheng

Holmenkollen etablissement inngikk i kjeden av tyske kommandoanlegg under okkupasjonen av Norge og var hovedkvarter for Det tyske Luftforsvaret. Fra 1945 ble anlegget et kontrollsenter for Luftforsvaret i Sør-Norge og deretter for allierte luftstridskrefter. Ved etableringen av Forsvarskommando Sør-Norge, ble anlegget kommandoens hovedkvarter.

Image "80477_200_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80477_200_03_c.jpg" without description

Teglmurte ganger med tønnehvelv fra den tyske delen av anlegget.

Holmenkollen leir og Holmenkollen fjellanlegg ligger like ovenfor Holmenkollen turisthotell. Ute ses kraftige, høye murer av natursten som omgir hovedfasade og gavlender på Holmenkollen leirs tyskbyggede brakker. Murene ble trolig oppført som beskyttelse og «sluser» for passasje ut til nærforsvarstillinger. Bygningsmassen er endret.

Like i nærheten ligger fjellanlegget som er i god stand med flere etasjer, bygget over to perioder. Den tysketablerte delen er en stor underjordisk bunker i fire etasjer, med blant annet sambandsrom, kartrom samt forlegningsrom for offiserer og soldater. Her finnes i tillegg et stort vannreservoar. Fjellanleggets hovedinngang lå øverst, dertil var det bygget tre tunneler for inn- og utgang – blant annet som teglmurte tunneler med tønnehvelv. Anlegget har gjennomgått en del endringer slik at den tyske sammenhengen ikke lenger er lesbar.

Etterkrigsdelen av fjellanlegget har bevart en del av det opprinnelige interiøret. Blant annet et operasjonsrom som er i god stand og har høy grad av opprinnelighet.

Historikk

Image "80477_201_01_a.jpg" without description

Murverk ved inngangspartiet.

1940–45: Under okkupasjonen rekvirerte den tyske okkupasjonsmakten store deler av Holmenkollområdet. Voksenkollen hospits ble tatt i bruk til forlegning og kontorer. Ved Holmenkollen turisthotell ble det oppført brakker og flere bunkere, samtidig som deler av området ble avsperret.

1945: De allierte overtok anlegget etter frigjøringen i mai 1945 og etablerte sitt hovedkvarter på Voksenkollen hospits. Forsvaret, ved Flyvåpenet, tok i bruk det militære fjellanlegget.

1951: Første NATO-hovedkvarter i Norge etablert i Voksenkollen hospits. Etterhvert ble et permanent etablissement for NATO-hovedkvarteret bygget ut på Kolsås. Fjellanlegget ble videreutviklet som et luftoperasjonsrom for sjefen for de allierte flystridskrefter i Sør-Norge.

1970-tallet: Forsvarets organisasjon endret med felles ledelse samlet på Huseby og en øverstkommanderende i hver landsdel. Øverstkommanderende for Sør-Norge fikk hovedkvarter på Holmenkollen og Voksenlia. Anlegget ble i denne sammenhengen utvidet og modernisert.

1980-tallet: Alle ledd i Forsvarskommando Sør-Norge ble flyttet til Jåttånuten utenfor Stavanger.

1987–1998: Forsvarets overkommando administrerte anlegget i en overgangsperiode.

2005: Anlegget overført til Skifte eiendom for avhending.

2007: Solgt til Oslo kommune.

2008: Deler av fjellanlegget fredet.

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

23

Ant. inv. m/vern:

2

Fjellanlegget med interiør, adkomst og militærhistorisk landskap

 

Holmenkollen leir og bunker anskueliggjør viktige deler av den omfattende tyske bunkerutbyggingen under okkupasjonen av Norge. Fjellanlegget har også hatt en viktig rolle i Forsvaret gjennom store deler av etterkrigsperioden.

Fjellanlegget har interesse ut fra sin historiske funksjon, konstruksjonen og spesielle interiørdetaljer som eksempelvis et operasjonsrom som er meget godt bevart. Den eldre delen av fjellanlegget har mistet mye av sitt opprinnelige preg. Tilsvarende og langt bedre bevarte anlegg inngår i landsverneplanen. Leirdelen har for øvrig en sjelden og meget spesiell befestningskonstruksjon som omgir brakkene fra annen verdenskrig. Bygningene er endret og er av mindre antikvarisk interesse.

Vernet omfatter derfor kun femtitalls-delen anleggets interiør, murverket rundt brakkene samt alle spor etter militær virksomhet innenfor angitt område. Den ekstyske delen av fjellanlegget bevares som adkomst til det nyere anlegget.

Image "80477_202_01_a.jpg" without description

Høye murer ligger som beskyttelse rundt brakkebebyggelsen.

Image "80477_202_02_a.jpg" without description

«Sluse» i beskyttelsesmuren.

030117 Holmenkollen leir

Image "80477_203_01_a.jpg" without description

Fredet inventar

Deler av fjellanleggets interiør med arkitektoniske detaljer.

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1002

Fjellanlegg

1950-tallet

I tillegg er beskyttelsesmur og bunker/skytestilling fredet.