Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

HV-skolen Dombås

(HV skole- og kompetansesenter)

Image "051101_HV-skolen Dombaas_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

051101

Etabl.navn:

HV-skolen Dombås

Etablert år:

1940

Opprinnelig forsvarsgren:

Den tyske hær

Nåværende funksjon:

HV-skole

Opprinnelig funksjon:

Divisjonshovedkvarter

Opprinnelig operativ sammenheng

Dombås var og er et trafikknutepunkt mellom Trøndelag, Nordvestlandet og Østlandet – både vei og jernbane møtes her, og ble vurdert som strategisk viktig av okkupasjonsmakten. Dombås ble raskt et betydelig administrasjon- og kommunikasjonssenter. Stedet var store deler av okkupasjonstiden hovedkvarter for 295. Infanteridivisjon, og tre–fire regimenter med en samlet mannskapsstyrke på mellom 5000 og 10000 mann var stasjonert i området. I tillegg hadde Organisation Todt og det tyske sikkerhetspolitiet (SIPO) en større avdeling der. Dombås ble også mye brukt som rekreasjonssted for soldater fra fronten. Heimevernet overtok stedet i 1948 blant annet på grunn av de mulighetene etterlatte bygninger og terrenget ga for skolevirksomhet.

Image "80477_236_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Anlegget ligger like ved Dombås kirke, mellom E6 og Dovrebanen, ca. én kilometer fra Dombås sentrum. Etablissementet er delvis skjult fra veien.

Den eldste delen av etablissementet ligger ved porten og består av tre godt bevarte tømmerhus oppført av okkupasjonsmakten. Byggene er modernisert innvendig, men har bortsett fra nye vinduer godt bevarte eksteriører. Laftehyttene som ble tegnet av Organisation Todt forekom i flere varianter og vant som type relativt stor utbredelse i de tyske etablissementene.

HV-skolen har i etterkrigstiden fått tilført flere nybygg. Disse er av mindre antikvarisk interesse.

Historikk

Image "80477_237_01_a.jpg" without description

Ekstyske laftede hytter, inv.nr. 0002 t.v. og inv.nr. 0001 t.h. Hyttene er oppført etter tegninger utarbeidet av Organisation Todt.

1940–45: Stor tysk utbygging på Dombås, blant annet et område med flere laftete hytter hvor byggeledelsen holdt til. Til sammen reiste tyskerne flere hundre bygninger. I tillegg til mellom 5000 og 10.000 tyske soldater, befant det seg i perioder ca. 1800 norske arbeidere her. Lokalsammfunnet hadde før krigen et innbyggertall på cirka 400.

1945–48: Bygningene ble forsøkt ødelagt av tyskerne og løst inventar ble senere fjernet. Heimevernet satte bygningene i stand med de små midlene de hadde til rådighet og tilpasset dem til sitt behov. Interiøret har derfor gjennomgått en del endringer.

1948: Heimevernet etablerte skole på området den 27. juni.

1957: Bygningene modernisert innvendig.

1998: Heimevernsskolen har i etterkrigstiden fått tilført flere nybygg i forbindelse med undervisningsaktiviteten.

Vern

Fredede inv.:

0

Totalt ant. inv.:

21

Ant. inv. m/vern:

3

Bygninger med verneområde

 

Flere av bygningene som ble oppført på Dombås under annen verdenskrig er bevart. I tillegg til området for dagens Heimevernsskole, der den tyske byggeledelsen holdt til, er blant annet lagerområdet på Nedre Hinden, lasarettet som i dag er hotell og kino bevart. Bygningene representerer et interessant utvalg av de bygningstyper som ble oppført av tyskerne, alle innenfor et relativt konsentrert område.

De laftede hyttene utgjør en viktig del av dette miljøet. Hyttene representerer en bygningstype som ble oppført i et stort antall, men som det i dag er relativt få gode eksemplarer av bevart i sin opprinnelige sammenheng.

Vernet omfatter bygningenes eksteriør samt området rundt som angitt på kartet.

Image "80477_238_01_a.jpg" without description

Inv nr. 0002.

Image "80477_238_02_a.jpg" without description

Kommandantboligen, inv.nr. 0003.

051101 HV-skolen Dombås

Image "80477_239_01_a.jpg" without description

Bygninger med verneverdig eksteriør, verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Tysk laftet hytte

ca. 1940

0002

Tysk laftet hytte

ca. 1940

0003

Kommandantbolig «Hansa»

ca. 1940