Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Lille Rygge

Ute av Forsvarets eie siden 2006.

Image "013602_Lille_Rygge_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

013602

Etabl.navn:

Lille Rygge

Etablert år:

1941

Opprinnelig forsvarsgren:

Det tyske luftforsvaret

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Flyplass

Image "80477_118_02_a.jpg" without description

Opprinnelig operativ sammenheng

Allerede i 1940 startet okkupasjonsmakten planleggingen av en flyplass sydvest for Rygge jernbanestasjon. Anleggsarbeidet startet sommeren 1941 og rullebanen sto ferdig i september 1943. Tyskerne hadde to flyskvadroner plassert på Rygge: Én jagerskvadron med 16 fly av type Messerschmidt 109, og én transportgruppe med flere Junker JU-52. I tillegg hadde Rygge flyplass midlertidig stasjonert deler av andre skvadroner. Lille Rygge hadde videre en støttefunksjon for Fornebu. Rundt flyplassen var det satt opp et omfattende luftvernartilleri og bakkeforsvar.

Image "80477_118_03_a.jpg" without description

Hangar («Alarmboks»), inv. nr. 0007.

Fysisk miljø

Lille Rygge ligger ved gården Søndre Rør i nærheten av Rygge jernbanestasjon på et flatt område med utstrakt jordbruksvirksomhet.

Den opprinnelige gårdsbebyggelsen er bevart gjennom en redskapsbod og et ombygd grisehus. Våningshuset ble revet i 1999. I tillegg til å ta i bruk de eksisterende bygningene, oppførte tyskerne flere bygninger for forlegning, administrasjon samt såkalte «alarmbokser» eller hangarer for Messerschmidt-jagerfly.

Hangarene og de resterende bygningene har gjennomgått noen endringer. I hangarene er det satt inn nye porter. Kontorbygningene har delvis fått nytt panel og gulvbelegg. Bygningen som tidligere var bolig og administrasjon med bunker, viser stedets utvikling og funksjon etter annen verdenskrig. I nyere tid er det også oppført et stort lagerbygg på området.

Image "80477_119_01_a.jpg" without description

Grisehus omgjort til kontor under annen verdenskrig, inv. nr. 0004.

Historikk

1941: Anleggsarbeidene tok til sommeren 1941. Gården Søndre Rør ble rekvirert og ombygget. Våningshuset tatt i bruk som offisersforlegning, låven gjort om til forlegning og sete for flyledelsen, mens grisehuset ble benyttet til kontorer. En redskapsbod ble utvidet og gjort om til forlegning. Låven og våningshuset er i dag revet og stabburet flyttet til Rygge museum.

1942: Arbeidet med selve rullebanen tok til. I første omgang besto banedekket av trelemmer som ble festet sammen. Senere ble dekket forbedret ved at såkalt «flyplassplank» (sviller) ble lagt ut.

1943: Ca. 15. september var flyplassen klar til å ta imot de første flyene. Rullebanen var 1140 meter lang og 40 meter bred. 18. november gjennomførte de allierte en bombing av Rygge flyplass i forbindelse med et større tokt mot Kjeller. Banen og luftvernartilleriet ble truffet.

1945–46: 8. mai 1945 rykket Milorg inn på flyplassen og tok kontroll over området. De siste tyske soldatene forlot Rygge i juni 1946 og flyplassen ble nedlagt. Plankedekket ble brutt opp og brukt som byggematerialer for hus i distriktene rundt Rygge. En tid var det planer om sivil flyplass på området, uten at disse ble realisert.

1948–49: Sommeren og høsten 1948 torvla Flygeskolen deler av flyplassens landingsstripe. Flygeskolen som var lokalisert på Gardermoen, benyttet deretter Rygge til treningsflyging. Den 1. juli 1949 ble så Flygeskolens befalsutdanning og grunntrening overført til Rygge flyplass. I den forbindelse ble grisehuset påny tatt i bruk som kontor. De ekstyske hangarene ble brukt til teknisk vedlikehold.

1953–54: Luftkommando Østlandet (LKØ) flyttet fra Fornebu til Rygge flyplass høsten 1953. Luftkommandoen holdt til her fram til 15. september 1954 da den nye hovedflystasjonen ble offisielt åpnet og LKØ flyttet inn i nye lokaler der. Fra da av ble flyplassen en integrert del av hovedflystasjonen og kalt Lille Rygge.

ca. 1960–2003: Lille Rygge ble etter hvert overtatt av luftvernet, og fungerte både som mobiliseringslager og vedlikeholdsverksted for våpen og samband frem til den ble lagt ned som militærleir i 2003.

2004: Hangar 0007 og 0008 fredet.

2006: Solgt til privat aktør.

Vern

Fredede inv.:

2

Totalt ant. inv.:

40

Ant. inv. m/vern:

5

Bygninger med verneområde

 

Lille Rygge var under krigen av betydning for transport til og fra Tyskland og hadde i tillegg støttefunksjoner for Fornebu. Lille Rygge er videre en av få ekstyske flyplasser der det finnes både administrasjonshus, «alarmbokser» og stridsanlegg innenfor et konsentrert og oversiktlig område.

Bortsett fra de nye portene som er satt inn, er hangarene godt bevart og sjeldne i nasjonal sammenheng. Lille Rygge viser også okkupasjonsmaktens utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Bygningen med bunker er tatt med for å understreke flyplassens fortsatte drift etter annen verdenskrig. Øvrig bygningsmasse har mindre antikvarisk interesse.

Vernet omfatter foruten de nevnte bygningene alle spor etter militær virksomhet innenfor grensene angitt på kartet

Bygningene listet opp nedenfor ble fredet ved forskrift 06.05.2004.

Image "80477_120_01_a.jpg" without description

Redskapsbod/kontor, inv. nr. 0005.

Image "80477_120_02_a.jpg" without description

Hangar, inv. nr. 0007.

013602 Lille Rygge

Image "80477_121_01_a.jpg" without description

Bygninger med fredet eksteriør og interiør

Inv.nr.

Opprinnelig funksjon

År

0007

Hangar

1944

0008

Hangar

1944

Bygninger med verneverdig eksteriør verneklasse 2

Inv.nr.

Opprinnelig funksjon

År

0004

Grisehus – (kontor fra 1942)

1936

0005

Redskapsbod – (kontor fra 1942)

ukjent

0011

Administrasjon med bunker

1950