Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nes eskadron telthus

Ute av Forsvarets eie (solgt 2003)

Image "023601_Nes_eskadron_telthus_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

023601

Etabl.navn:

Nes eskadron telthus

Etablert år:

1802

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Telthus

Opprinnelig operativ sammenheng

Etableringen av de eldste ekserserplassene henger sammen med oppbyggingen av den nasjonale hæren som startet på midten av 1600-tallet. Denne oppbyggingen er første fase i Forsvarets etablering utenfor festningsbyene. Fram til begynnelsen av 1700-tallet foregikk eksersisen på kirkebakken og utstyret ble lagret på kirkeloftet. Utover på 1700-tallet ble det etablert særskilte ekserserplasser med egne bygninger for lagring av materiell, de såkalte telthusene. Ekserserplassene ble gjerne lagt i forbindelse med hoved- eller kongeveier. Kulemoen ekserserplass hadde en sentral plassering i bygda, like ved sundstedet Vormsund.

Image "80477_180_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Telthuset ligger for seg selv ved Rv 2. Det er ikke andre spor i nærheten av telthuset som vitner om den militære aktiviteten på stedet, bortsett fra noen stolper til tjoring av hester og rester etter to skur. Selve ekserserplassen som lå på den andre siden av riksveien brukes i dag som grustak. Bygningen som er i god stand,er et typisk toetasjes laftet og panelt telthus. Den utvendige kledningen er relativt ny, og bygget har fått en ny strongdør. Telthuset står på betongpilarer. Innvendig er det i nyere tid bygget en stor frittstående boks.

Historikk

Image "80477_181_01_a.jpg" without description

ca. 1700: Ekserserplassen på Kulemoen etablert.

1705: Kulemoen ble etter en kongelig forordning den største ekserserplassen i bygda.

1802: Telthuset oppført på Kulemoen. Telthuset ble flyttet fra Nes kirke, hvor det opprinnelig ble reist omkring 1750.

1802–1998: Telthuset har siden oppførelsen fungert som lager for forskjellige militære avdelinger. De første brukerne var en eskadron av 1. Sønnenfjeldske dragonregiment, siden ble det tatt i bruk av det Nesiske kompani. I dag disponeres huset av det lokale HV, men er ikke i aktiv bruk.

2003: Solgt med verneklausul til privatperson.

Vern

Verneklasse:

1

Totalt ant. inv.:

1

Ant. inv. m/vern:

1

Telthus med verneområde

 

Nes eskadron telthus er administrativt fredet og har som en karakteristisk militær bygningstype militærhistorisk verdi. Telthusene var et meget viktig element i etableringen av ekserserplassene på begynnelsen av 1700-tallet, noe som igjen henger sammen med oppbyggingen av den nasjonale hæren fra midten av 1600-tallet. Utviklingen av den moderne norske hæren i dette århundret har gjort de gamle ekserserplassene med sine telthus overflødige, og de engang så tallrike telthusene er stort sett forsvunnet. Telthuset er derfor sjeldent og har dertil med sine rundt 250 år høy aldersverdi. Vernet omfatter både bygningens eksteriør og interiør, samt alle spor etter den militære aktiviteten innenfor verneområdet.

Merknad

Av eiendomsmessige grunner er ikke telthuset fredet, men ble solgt med verneklausul.

Image "80477_182_01_a.jpg" without description

023601 Nes eskadron telthus

Image "80477_183_01_a.jpg" without description

Inventar med vern

Bygning med verneverdig eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer, verneklasse 1

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Telthus

ca. 1750-tallet