Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Regimentsgården (Kongsberg)

Ute av Forsvarets eie.

Image "060404_Regimentsgaarden_Kongsberg_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

060404

Etabl.navn:

Regimentsgården

Etablert år:

1957 (1786)

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Ukjent

Opprinnelig funksjon:

Bergseminar (sivilt) Regimentsjefbolig og hovedkvarter

Opprinnelig operativ sammenheng

Forsvaret overtok den gamle Bergseminarbygningen fra Kongsberg sølvverk i 1957 og brukte den fram til 1982 som regimentsgård, kontorer og sjefsbolig for Telemark regiment.

Image "80477_240_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Regimentsgården (Bergseminaret) har en sentral plass ved det gamle kirketorvet i Kongsberg, på vestsiden av Lågen. Omkring ligger blant annet deler av den gamle Kongsbergbebyggelsen og på motsatt side av den brede, åpne plassen står Kongsberg kirke.

Hovedbygningen til Regimentsgården har store dimensjoner, særlig sett i forhold til den gamle småbybebyggelsen omkring. Bygningen er en toetasjes panelt tømmerbygning av en symmetrisk midtgangstype, med arrangert enfilade, høyt mansardtak og høye smårutevinduer. I hovedsak har bygningen beholdt sitt opprinnelige preg, selv om en del bygningselementer er skiftet ut i tidens løp. Her finnes blant annet et uinnredet loft, stukkaturtak og flere interessante gamle bygningsdetaljer. Deler av interiøret har vært modernisert med hensyn til overflater og rominndeling, en del av interiøret er også tilbakeført. Bislaget eller vindfanget ved bygningens sideinngang er bygget til i sveitserstil.

På baksiden av hovedbygningen finnes en toetasjes tømmerbygning som opprinnelig var bakeri og en enetasjes, tønnehvelvet bygning som var laboratorium. Disse er delvis sammenbygget og står meget godt bevart med interessante, opprinnelige detaljer, blant annet kongemonogram, laboratorieskap og bakerovn.

Historikk

Image "80477_241_01_a.jpg" without description

Hovedbygningen ved Regimentsgården inv.nr. 0001.

1623–1957: Kongsberg by grunnlagt og bergverksdrift etablert etter at det i 1623 var funnet sølv. Bergseminaret ble opprettet i 1757. Dette var et av verdens tidligste bergakademier, og blant de første tekniske høyskolene i landet. Etter en stor reorganisasjon i perioden 1777–86 og brann i de gamle lokalene, flyttet Bergseminaret inn i den aktuelle bygningen på kirketorvet da denne stod nyoppført i 1786. Gruvevirksomheten ble lagt ned i 1805 og bergundervisningen flyttet til Christiania. Det ble etablert et jernverk for å sikre nye arbeidsplasser, som i 1814 ble videreutviklet til våpenfabrikk i samråd med prinsregent Christian Frederik.

1950-tallet: Kongsberg sølvverk ble lagt ned i 1957 og sølvverkets direktørbolig, den gamle Bergseminarbygningen, overtatt av Forsvaret til bruk som regimentsgård med kontorer og sjefsbolig.

1980-tallet: Gjennomført bygningshistoriske undersøkelser og foretatt tilbakeføring. Telemark infanteriregiment nr. 3 (IR3) var bruker av eiendommen fram til utflytting i 1982. HV-03 overtok store deler av bygningen. Gjennom 1980-årene ble noen av de opprinnelige bygningselementene skiftet ut.

Ca. 1988: Deler av den eldre bybebyggelsen i området ved Kirketorvet brant ned.

1998: HV-03 brukte bygningens kontorer som administrasjon for sitt distrikt.

2005: Solgt til Norsk Bergverksmuseum.

Vern

Fredede inv:

2

Totalt ant. inv.:

5

Ant. inv. m/vern:

2

Bygninger med verneområde

 

Regimentsgården (Bergseminaret) utgjør en viktig del av den gamle Kongsbergbebyggelsen vest for Lågen. Det gamle bygningsmiljøet har en interessant historie, som er spesielt knyttet til det kongelige sølvverket på Kongsberg i denne perioden og Bergseminarets sentrale rolle som undervisningsinstitusjon. Bergseminaret var en pionerinstitusjon innenfor norsk høyere undervisning og bygningsmiljøet fremstår derfor også som et minnesmerke over denne virksomheten.

Spesielt interessant er miljøet på bakgrunn av høy alder og sjeldenhet. Med sin sentrale plassering, karakteristiske utforming, arkitektoniske verdier og interessante detaljer har etablissementet stor verneverdi. Vernet omfatter bygninger og angitt område.

Image "80477_242_01_a.jpg" without description

Laboratoriet, inv.nr. 0003. Foto: Riksantikvaren.

060404 Regimentsgården

Image "80477_243_01_a.jpg" without description

Bygninger med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer.

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Hovedbygning

1787

0003

Uthus og laboratorium

1786